(Chinhphu.vn) - Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tạo thành "bức tường lửa" ngăn chặn sai phạm xâm nhập vào lực lượng công an...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Sáng 29/9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh uỷ, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, UBKT Trung ương. Vì vậy, công tác này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng ủy Công an Trung ương luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị; quán triệt thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong công an nhân dân (CAND).

Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương đã thường xuyên phối hợp và chỉ đạo UBKT của 2 cấp ủy chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Quyết định số 17-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh uỷ, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy, UBKT hai bên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định số 17 của Ban Bí thư là Quy chế phối hợp đầu tiên giữa Đảng ủy Công an Trung ương với đảng bộ công an tỉnh, thành phố. Đây cũng là văn bản hết sức cần thiết, tạo cơ sở chính trị quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy xác định và phân định về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc phối hợp lãnh đạo "song trùng" đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng công an địa phương vững mạnh, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương luôn ghi nhận và trân trọng cảm ơn các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các tỉnh, thành phố; phối hợp trao đổi thông tin và thống nhất chủ trương về công tác cán bộ đã thu được nhiều thành công đáng khích lệ.

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp đã giúp Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, đánh giá kịp thời những ưu, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an các địa phương trong sạch, vững mạnh. Công tác phối hợp cơ bản nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, nội dung Quy chế đã đề ra, tạo được sự chủ động, toàn diện trong quan hệ phối hợp trao đổi thông tin, tình hình về công tác kiểm tra, giám sát.

Phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định công tác kiểm tra có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng, đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy và giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá: "Kết quả công tác kiểm tra đảng của lực lượng công an những năm qua đã góp phần tích cực cùng toàn lực lượng giữ vững ANTT, an toàn xã hội; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm; làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động”.

Để góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày thêm trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng CAND tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc tham gia xây dựng lực lượng công an.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm". Hết sức coi trọng công tác giám sát, qua đó, kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, nhân rộng, đồng thời, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm...

Phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống", bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp trong từng thời điểm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, nhất là người đứng đầu trong lực lượng công an và các địa phương cần thống nhất nhận thức, hiểu rõ tính chất đặc thù, nắm chắc nghiệp vụ kiểm tra, xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong thực hiện Quy chế này.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tạo thành "bức tường lửa" ngăn chặn sai phạm xâm nhập vào lực lượng công an, góp phần xây dựng đảng bộ công an tỉnh, thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng của lực lượng CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra trong tình hình mới.

Nhật Nam