(Chinhphu.vn) - Sáng 17/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tạp chí Cộng sản: 85 năm xây dựng và phát triển”.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: VGP/Công Việt

Trải qua 85 năm kể từ ngày 5/8/1930 khi “Tạp chí Đỏ” (tiền thân của Tạp chí Cộng sản) ra số đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập đồng thời là chủ bút, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nói riêng, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung.

Từ khi Đảng khởi xướng, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều cố gắng trong xây dựng và phát triển, phấn đấu theo hướng ngày càng xứng đáng hơn với vai trò là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết về nội dung, Tạp chí đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của mình. Hệ thống các bài viết đi sâu vào nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần giải quyết và cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tạp chí cũng có nhiều nỗ lực đa dạng hóa các ấn phẩm với mục đích, bằng nhiều con đường, cách thể hiện, đưa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được đông đảo độc giả thuộc các đối tượng khác nhau ở trong và ngoài nước. Cụ thể, bên cạnh Tạp chí Cộng sản truyền thống, Tạp chí Cộng sản điện tử đã được phát hành trên Internet kể từ năm 2002.

Tạp chí cũng đã ra mắt nhiều ấn phẩm mới là Tạp chí Cộng sản – Chuyên đề cơ sở, chuyên san Hồ sơ sự kiện, chuyên đề Đoàn kết và Phát triển. Đồng thời, Tạp chí cũng lựa chọn các tin bài, dịch sang tiếng Anh để phát trên SolidNet (trang thông tin điện tử của các Đảng Cộng sản và công nhân thế giới).

Một kết quả nổi bật trong công tác chuyên môn của Tạp chí là đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Tạp chí cũng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, biên tập viên có bản lĩnh và sự nhạy cảm chính trị, có phẩm chất và năng lực của người làm công tác nghiên cứu, có kinh nghiệm và yêu nghề làm báo. Hơn nữa, đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí là những người có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và uy tín khoa học.

Bên cạnh những điểm nổi bật đó, theo PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Tạp chí Cộng sản cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, bộc lộ một số hạn chế, bất cập, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, bùng nổ thông tin hiện nay. Ví dụ như Tạp chí chưa có nhiều bài nghiên cứu có tính đột phá, những bài viết mở ra một phong trào trong xã hội hay những bài viết gây tiếng vang trong xã hội, trong giới nghiên cứu lý luận.

Việc đa dạng hóa ấn phẩm, bên cạnh mặt tích cực là đến được với nhiều bạn đọc hơn cũng đặt ra yêu cầu trong việc phải luôn giữ vững tính lý luận và chính trị trên tất cả các ấn phẩm. Hơn nữa, Tạp chí đang phải đối diện với một thực tế là yêu cầu đối với biên tập viên tăng lên để đáp ứng yêu cầu của một tạp chí lý luận và chính trị, đồng thời đáp ứng các yêu cầu viết và biên tập bài cho các ấn phẩm khác mang nhiều nét của báo hơn.

Tại Hội thảo này, nhiều ý kiến tham luận sắc sảo, tâm huyết của các đại biểu đã tập trung phân tích những thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức của Tạp chí Cộng sản. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều ý tưởng, góp ý để Tạp chí có thể mở rộng tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước, huy động tốt hơn, hiệu quả hơn sự đóng góp của đội ngũ cộng tác viên.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng đã đưa ra những gợi ý để giúp Tạp chí nâng cao hoạt động của các ban chuyên môn, các ấn phẩm cũng như các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, biên tập viên.

Công Việt