(Chinhphu.vn) – Tại Phiên họp thứ 2 diễn ra vào chiều 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét việc thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân; việc bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể các cơ quan này. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua 2 dự thảo Nghị quyết
Sau khi nghe các báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu về 2 dự thảo Nghị quyết: (1) dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; (2) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã có sự phối hợp chặt chẽ; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về 2 dự thảo Nghị quyết.  

Theo nội dung của 2 dự thảo Nghị quyết, sẽ thành lập 22 cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, trong đó có 21 cơ quan là giữ nguyên, chỉ thành lập mới 1 cơ quan điều tra hình sự cấp quân khu (trên cơ sở hợp nhất 10 cơ quan cũ). Đối với Cơ quan cảnh sát hình sự khu vực, thành lập 63 cơ quan, trong đó 62 cơ quan cũ, thành lập 1 cơ quan mới (trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 2 cơ quan cũ); giải thể 2 cơ quan điều tra hình sự khu vực. Sau khi sắp xếp, tổng số hệ thống sẽ giảm từ 98 cơ quan xuống còn 86 cơ quan (giảm được 12,25% số cơ quan).

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, để giảm được số lượng các cơ quan này cần phải bãi bỏ một số quy định trong 4 nghị quyết đã ban hành trước đây của UBTVQH.

Tại phiên họp, thống nhất với những nội dung trong các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề bổ sung, 100% thành viên UBTVQH có mặt đã biểu quyết thông qua 2 dự thảo Nghị quyết, cụ thể: “Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân” và  “Nghị quyết về việc bãi bỏ các quy định về thành lập Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong các nghị quyết của UBTVQH”./.

Nguyễn Hoàng