(Chinhphu.vn)–  Dự án Luật Cảnh sát cơ động được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 3 diễn ra vào ngày 21/9.

Dự án Luật Cảnh sát cơ động được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 3 diễn ra vào ngày 21/9
Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày Tờ trình dự án Luật; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, thảo luận về nội dung này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ cơ bản thống nhất với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; khẳng định Chính phủ đã chuẩn bị công phu, cơ bản đầy đủ các báo cáo, tài liệu kèm theo và bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, nhất là đánh giá tác động về tổ chức biên chế, kinh phí ngân sách bảo đảm trang bị vũ khí, phương tiện…

Về vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh sửa nội dung để thể hiện đúng vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động là lực lượng đặc biệt, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết; làm rõ vai trò nòng cốt, sử dụng biện pháp vũ trang, vai trò chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ quy định cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác về bảo vệ an ninh quốc gia.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với quy định trong dự thảo Luật; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát các nhiệm vụ cụ thể của cảnh sát cơ động để phù hợp với vị trí chức năng, tránh chồng chéo và thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền hạn của cảnh sát cơ động nhất là các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Về phạm vi hoạt động, tổ chức sử dụng điều động và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, cần quy định rõ hơn về phạm vi hoạt động của cảnh sát cơ động vì nội dung này liên quan đến điều ước quốc tế, các thỏa thuận quốc tế và liên quan đến chức năng, quyền hạn, phạm vi hoạt động của các lực lượng khác đã được quy định ở các luật như Luật Cảnh sát biển, Luật Biên phòng, Luật Cảnh vệ...

Bên cạnh đó, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung lớn liên quan đến dự án Luật về: Thời gian phục vụ của lực lượng cảnh sát cơ động; các trường hợp mang vũ khí lên tàu bay; thẩm quyền quy định về bảo đảm hậu cần, tài chính ngân sách; vấn đề bình đẳng giới;…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai tới đây.

Nguyễn Hoàng