(Chinhphu.vn) – Bộ NNPTNT yêu cầu các địa phương thống kê, báo cáo chi tiết về tình hình nông dân bỏ ruộng, trả ruộng hiện nay.
Ngày 29/7, Bộ NNPTNT có văn bản yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình nông dân bỏ, trả ruộng và gửi về Bộ trước ngày 10/8 này. Báo cáo phải làm rõ thực trạng trên, đưa ra nguyên nhân, giải pháp, giúp sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập cho hộ nông dân, khắc phục tình trạnh bỏ, trả ruộng.

Các địa phương cần thống kê các nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc bỏ ruộng, trả ruộng như: Thiếu lao động, chuyển nghề đi làm việc khác; giá vật tư cao, chi phí sản xuất cao; giá bán nông sản thấp hoặc không bán được, thu nhập từ nông nghiệp thấp; điều kiện sản xuất nông nghiệp quá khó khăn; do ô nhiễm môi trường; việc thực hiện chính sách đất đai ở địa phương…

Theo Bộ NNPTNT, gần đây, qua phản ánh của các phương tiện truyền thông; nông dân nhiều nơi trả, bỏ ruộng, ngay cả những địa phương có diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người thấp. Vấn đề trên tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và tâm lý người dân khu vực nông thôn, gây lãng phí trong việc sử dụng quỹ đất nông nghiệp.

Đỗ Hương