(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt tại các khoa khám bệnh của bệnh viện và các đơn vị y tế tư nhân.
Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số tồn tại.

Qua phương tiện thông tin đại chúng và đơn thư phản ánh của người bệnh về việc tại một số cơ sở khám chữa bệnh, người hành nghề khám chữa bệnh chưa thực hiện nghiêm Quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú, thể hiện qua việc một số đơn thuốc có kèm theo thực phẩm chức năng không đúng quy định làm tăng chi phí điều trị không cần thiết cho người bệnh.

Để hạn chế tình trạng này, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trên tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt tại các khoa khám bệnh của bệnh viện và các đơn vị y tế tư nhân trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc thực hiện nghiêm việc kê đơn thuốc theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế.

PV