(Chinhphu.vn) - Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) sẽ hỗ trợ 4,75 triệu USD trên tổng kinh phí 5,45 triệu USD để thực hiện Dự án “Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.

Ông Miroslav Delaporte, Trưởng đại diện SECO tại Việt Nam cho rằng chương trình cải cách đăng ký kinh doanh sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp qua việc nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh và giảm thiểu rủi ro, tăng khả năng tiếp cận thông tin của DN. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã lưu trữ dữ liệu của 864.596 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và 164.000 báo cáo tài chính của công ty cổ phần.

Thời gian đăng ký doanh nghiệp giảm từ 15 ngày năm 2008 xuống còn 3,5 ngày tính đến năm 2013.

Huy Thắng