(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh cho rằng các báo cáo kế hoạch 5 năm cần có đánh giá một cách trung thực, khách quan những mặt được và chưa được của từng cơ quan, đơn vị để Chính phủ có thể hoạch định mục tiêu, giải pháp sát với thực tế cho giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc ngành KHĐT, chiều 8/8.

Chiều 8/8, Hội nghị toàn quốc ngành KHĐT đã bế mạc tại Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh quá trình xây dựng kế hoạch 5 năm cần chủ động dự báo, cập nhật tình hình trong nước và quốc tế cho giai đoạn tới, nhất là trong bối cảnh hiện nay phụ thuộc rất nhiều về vấn đề địa chính trị có liên quan đến Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro. 

Nhắc lại các quan điểm phát triển đất nước mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu khi phát biểu chỉ đạo ngành Kế hoạch và Đầu tư toàn quốc, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng: “Phải đổi mới tư duy vì chúng ta phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, là một nền kinh tế thị trường đầy đủ theo thông lệ quốc tế. Chính vì vậy, chúng ta cần xây dựng thể chế, chính sách theo định hướng thị trường hơn nữa”.

Đồng thời, phải thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế Việt Nam bằng 3 trụ cột là năng suất cạnh tranh, năng suất lao động, áp dụng công nghệ tiên tiến.

Xác định những dự án quan trọng cho 5 năm tới

Về triển khai Luật Đầu tư công, lãnh đạo Bộ KHĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần nghĩ ngay đến vấn đề lựa chọn các dự án quan trọng để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Trong năm 2015 phải chuẩn bị vốn đầu tư cho 5 năm tới.

Bên cạnh đó, cần chú ý rà soát nợ xây dựng cơ bản, đảm bảo không phát sinh trong thời gian tới. Trong Luật Đầu tư công có quy định từ khi Luật có hiệu lực (ngày 1/1/2015) thì ngân sách Nhà nước sẽ không bố trí vốn để thanh toán các khoản nợ xây dựng cơ bản phát sinh. Tóm lại cần chốt lại nợ đọng xây dựng cơ bản của mỗi bộ, ngành, địa phương để sớm có hướng giải quyết.

“Các tỉnh, thành tiếp tục góp ý kiến cho dự thảo Nghị định về lập kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 và hằng năm để Bộ KHĐT tổng hợp sớm trình Chính phủ thông qua”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề nghị.

Ngoài ra, các địa phương phối hợp với Tổng cục Thống kê rà soát lại số liệu GDP giai đoạn 2011-2013 đảm bảo chính xác, chấm dứt tình trạng chênh lệch chỉ số GDP của địa phương và Trung ương, từ đó dự báo cho kế hoạch 5 năm tới sát hơn, đúng hơn.

Trong ngày 8/8, các đại biểu đã được nghe phổ biến những nội dung chính như: Luật Đầu tư công; giới thiệu dự thảo Nghị định về kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm; Luật Đấu thầu sửa đổi và các nội dung chính của Nghị định Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; hướng dẫn phương pháp tính tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn cấp tỉnh.

Thế Phong