(Chinhphu.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ 4 - phiên họp cuối cùng của Tiểu ban Nhân sự vào sáng 9/7.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh đã trình bày dự thảo các biên bản, tài liệu để chuẩn bị bàn giao cho Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phiên họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì Tiểu ban rà soát, chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ nhất sắp tới. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thực hiện dân chủ, theo đúng tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chỉ thị, công văn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%, cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84%, cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây; trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV)… Cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, đóng góp vào thành công chung có vai trò của các thành viên, tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự đã giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Thời gian qua, Tiểu ban đã hướng dẫn, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh; tham mưu, đề xuất giải quyết công việc thận trọng, lắng nghe ý kiến nhiều chiều… Kể cả sau ngày bầu cử 23/5 đến nay, có những việc nảy sinh tại một số nơi, Tiểu ban đã tiếp tục tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn, xử lý. 

Nêu rõ đến thời điểm này, nhiệm vụ quan trọng cuối cùng của Tiểu ban là xem xét xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tiếp tục rà soát, cho ý kiến vào nội dung các văn bản, tài liệu chuẩn bị bàn giao cho Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị Tổ giúp việc Tiểu ban tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu tại phiên họp này, hoàn thiện các văn bản, báo cáo tại Phiên họp thứ tám của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 12/7 tới./.

Nguyễn Hoàng