(Chinhphu.vn) – Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa được chính thức ban hành (Quy chế).

Theo đó, Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (Tổ công tác) gồm Tổ trưởng, 2 Tổ phó và các thành viên.

Tổ công tác có 4 nhóm công tác, gồm: 1- Nhóm Nguồn lực và bảo đảm thực thi; 2- Nhóm Thể chế và cải cách hành chính; 3- Nhóm Giải pháp công nghệ và an toàn, an ninh thông tin; 4- Nhóm Truyền thông.

Bộ phận thường trực của Tổ công tác gồm lãnh đạo Tổ công tác, Trưởng các nhóm và một số chuyên gia do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định theo yêu cầu công việc cho ý kiến đối với những nội dung đề xuất của Tổ công tác (trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn độc lập) trước khi báo cáo Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có nhóm chuyên gia. Các nhóm công tác được huy động các chuyên gia này tham gia phản biện, cho ý kiến và theo yêu công việc. Tổ công tác có bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ chuyên trách tại Văn phòng Chính phủ gồm một số cán bộ được trung tập từ Văn phòng Chính phủ, biệt phái từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, chuyên gia từ một số doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Một thành viên, cán bộ giúp việc, chuyên gia Tổ công tác có thể tham gia nhiều nhóm công tác theo phân công của lãnh đạo Tổ công tác.

Chế độ làm việc của Tổ công tác

Theo Quy chế, Tổ công tác, nhóm công tác làm việc theo chế độ Thủ trưởng và phát huy cao nhất khả năng của các thành viên, chuyên gia, cán bộ giúp việc. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Một số cán bộ giúp việc, chuyên gia làm việc theo chế độ chuyên trách tại Tổ công tác. Tổ Công tác làm việc tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Tổ công tác họp định kỳ 1 tháng 1 lần và họp đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Tổ công tác. Thành phần họp do lãnh đạo Tổ công tác quyết định. Lãnh đạo Tổ công tác quyết định cuộc họp mở rộng có sự tham gia của đại điện cơ quan, đơn vị liên quan.

* Tổ công tác cũng đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử từ nay đến hết năm 2018.

Mời bạn đọc theo dõi Kế hoạch tại đây./.