(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014.
Năm 2014, tiếp tục thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương - Ảnh minh họa

Thông tư quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách địa phương: Tiếp tục thực hiện ổn định tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định năm 2011; ổn định về số bổ sung cân đối (nếu có) từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương theo mức đã được Quốc hội quyết định năm 2013 và bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng và được Thủ tướng Chính phủ giao cho từng địa phương tại Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013.

Về phân bổ và giao dự toán thu ngân sách, Thông tư nêu rõ, các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao.

Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách phải trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2013; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại, tăng cường đôn đốc thu tiền nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh; thu đầy đủ kịp thời vào NSNN các khoản tiền thuế, tiền sử dụng đất được gia hạn đến hạn nộp vào NSNN năm 2014.

Về phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển (cả vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ) đúng quy định của Luật NSNN và pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, các dự án trọng điểm; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014; vốn đối ứng ODA theo tiến độ thực hiện dự án; hạn chế tối đa khởi công mới các dự án, chỉ bố trí vốn cho các dự án thật sự cấp bách khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014 và áp dụng đối với năm ngân sách 2014.

Hữu Thọ