(Chinhphu.vn) – Đối với Đảng bộ quân đội, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) góp phần bảo đảm quan trọng để giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QĐND

Ngày 9/9, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ quân đội, nhiệm kỳ 2010 -2015.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và kết quả KTGS của Đảng bộ quân đội nhiệm kỳ qua; nhiệt liệt hoan nghênh những đóng góp của UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ KTGS trong quân đội vào thành quả chung của công tác KTGS cả nước.

Đồng thời khẳng định, công tác KTGS là một chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, một khâu quan trọng trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Muốn lãnh đạo có hiệu quả, nhất thiết phải KTGS.

Đối với Đảng bộ quân đội, công tác KTGS góp phần bảo đảm quan trọng để giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức đúng đắn ý nghĩa đó, những năm qua, các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các nhiệm kỳ; nắm vững yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác KTGS đi vào nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Công tác KTGS đã đi sâu kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng; kiểm tra việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung, dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên...

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, phân tích: Cần quán triệt sâu sắc rằng, KTGS là để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đồng thời cũng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Cùng với đó, KTGS là để làm trong sạch đội ngũ, xây dựng quân đội ta tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhất là thủ đoạn “Phi chính trị hóa quân đội” của các lực lượng thù địch.

Muốn làm được điều đó, cán bộ làm công tác KTGS một mặt phải hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đúng, đủ quyền được trao, nhưng đồng thời phải tự gò mình vào khuôn phép, nguyên tắc của công tác KTGS; phải vừa là người đi kiểm tra, đồng thời phải chịu sự KTGS của hệ thống tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, nhất trí cao với chủ trương, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác KTGS trong Đảng bộ quân đội được xác định trong báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã phân tích sâu và định hướng 7 nội dung, giải pháp quan trọng, cấp thiết.

Trước hết là việc phát huy tốt vai trò của UBKT các cấp làm tốt công tác KTGS phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ X, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới.  

Cùng với đó, cấp ủy, UBKT các cấp trong quân đội cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Điều lệ Đảng, Kết luận 72-KL/TW (ngày 17/5/2010) của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2020; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS của cấp ủy, tổ chức đảng;

Tăng cường KTGS việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những khuyết điểm, hạn chế mới phát sinh, gắn với KTGS thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác kiện toàn tổ chức, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật để răn đe, giáo dục; xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại và các vụ việc kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thẩm quyền.

Theo QĐND