(Chinhphu.vn) -  Từ ngày 5/2/2015, việc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Ảnh minh họa

Thông tư quy định rõ hàng hóa tồn đọng bao gồm hàng hóa mà chủ hàng tuyên bố từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ; Hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận; hàng hóa do doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi thu gom trong quá trình xếp dỡ hàng hóa; hàng hóa nhập khẩu ngoài vận đơn, bản khai hàng hóa nhưng không có người đến nhận.

Về hình thức xử lý hàng tồn đọng, sẽ chuyển giao cho cơ quan nhà nước chuyên ngành để quản lý, xử lý đối với hàng hóa có giá trị văn hóa- lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các tài sản khác liên quan đến quốc phòng, an ninh. Chuyển giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị để quản lý, sử dụng đối với hàng hóa còn sử dụng được là phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị và phương tiện làm việc.

Đối với hàng hóa không còn giá trị sử dụng, sẽ tiến hành tiêu hủy.

Theo Thông tư, sẽ bán trực tiếp, không thông qua đấu giá trong các trường hợp: thực phẩm tươi sống, dễ bị ôi thiu, hàng hóa vật phẩm dễ cháy nổ như xăng, gas, dầu, khí hóa lỏng…; thuốc chữa bệnh, thuốc thú y mà hạn sử dụng còn dưới 60 ngày.

Bán đấu giá đối với hàng hóa không thuộc phạm vi quy định trên và tài sản như phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị và phương tiện làm việc không xử lý theo hình thức chuyển giao.

Đối với những hàng hóa có yêu cầu quản lý đặc biệt của Nhà nước, Cục Hải quan báo cáo với Tổng cục Hải quan để phối hợp với Cục quản lý công sản báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hình thức xử lý. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức xử lý theo quy định.

Đối với quản lý số tiền thu từ xử lý hàng hóa tồn đọng, Bộ Tài chính nêu rõ, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng hóa tồn đọng được nộp vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính mở tại Kho bạc nhà nước.

Cuối năm ngân sách, số tiền thu được từ việc bán hàng hóa tồn đọng trên tài khoản tạm giữ, sau khi trừ đi các chi phí quy định được nộp vào ngân sách trung ương.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 5/2/2015.

Lan Phương