(Chinhphu.vn) - Sáng 26/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam để kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam -
Ảnh: VGP/Thế Phong

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2019, Tỉnh ủy Quảng Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ PCTN. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã quan tâm thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và đạt được kết quả tích cực, như: Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chú trọng ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng. Qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã xử lý kỷ luật 2 đảng viên liên quan đến tham nhũng. Qua tiến hành 120 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 62,8 tỷ đồng và 64.695 m2 đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 152 tập thể, 86 cá nhân có liên quan đến sai phạm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng; trong phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN…

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trong công tác PCTN. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng; chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Thế Phong

Trước đó, chiều 25/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do Đại tướng Lương Cường làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng để kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm 2019, Thành ủy Đà Nẵng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ PCTN. Các cơ quan chức năng của thành phố đã thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và đạt được kết quả tích cực, như: Thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động (100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng có cung cấp dịch vụ hành chính công đã công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đến các tổ chức, công dân); đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt (100% các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố đã thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản; thí điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện); thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (số cơ quan, đơn vị và số người kê khai tài sản, thu nhập đạt 99,9%). Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đạt được những kết quả tích cực: Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 vụ/24 bị can về tham nhũng, kinh tế; đã kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 7 vụ/16 bị can; Viện kiểm sát nhân dân đã truy tố 8 vụ/19 bị can; Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm 10 vụ/22 bị cáo, phúc thẩm 03 vụ/04 bị cáo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác Đại tướng Lương Cường ghi nhận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong công tác PCTN. Thời gian tới, Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung khắc phục những yếu kém, sai phạm của cán bộ khiến dư luận bức xúc; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan, các ngành tháo gỡ, nâng cao chất lượng giám định tư pháp, định giá tài sản; chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN; khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trong các kết luận thanh tra của Trung ương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Thế Phong