(Chinhphu.vn) - Ngày 1/11, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1/11/1949-1/11/2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vietnam+

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn… cùng các đại biểu và đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương qua các thời kỳ.

Đến dự lễ kỷ niệm còn có Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do đồng chí Tep Ngorn, Ủy viên thường trực Ban Thường vụ BCH Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Soonthorn Xayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân Chương Hồ Chí Minh tặng Ban Đối ngoại Trung ương.

Đồng chí Soonthorn Xayachak trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào và đồng chí Tep Ngorn trao Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Nhà nước Campuchia tặng Ban Đối ngoại Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những đóng góp to lớn, liên tục của Ban Đối ngoại Trung ương và các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng trong 70 năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh những cơ hội to lớn, chúng ta cũng phải đối mặt với khó khăn, thách thức không nhỏ. Tình hình thế giới và khu vực đang biến động mạnh, chuyển đổi sâu sắc, khó lường, chứa đựng những thách thức lớn về trật tự chính trị, an ninh, kinh tế, pháp luật, thương mại, tác động sâu sắc đến môi trường an ninh, phát triển của đất nước. Công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại Đảng nói riêng đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, cần tận dụng tối đa những cơ hội, vượt qua thách thức, thực hiện mục tiêu bao trùm hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy vị thế của đất nước, phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Ban Đối ngoại Trung ương kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Đối ngoại Trung ương nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay, cần đánh giá, dự báo đúng cục diện, các xu thế lớn, đặc điểm mới của thế giới, khu vực và các nước lớn, các nước láng giềng, đặc biệt là những vấn đề tác động đến môi trường an ninh, phát triển của ta để kịp thời tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra các chủ trương, đối sách hiệu quả; cần hết sức chú trọng công tác tổng kết lý luận và thực tiễn, cùng với các cơ quan liên quan tiếp tục đề xuất, tham mưu những chủ trương mới, biện pháp mới về công tác đối ngoại cho Đại hội XIII của Đảng sắp tới.

Ban Đối ngoại Trung ương mở rộng, tăng cường, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường quan hệ của Đảng ta với các đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Củng cố sự tin cậy chính trị, tạo nền tảng chính trị vững chắc, giữ vai trò định hướng chiến lược cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Ban Đối ngoại Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Ảnh: Vietnam+

Ban Đối ngoại Trung ương tăng cường quan hệ thực chất với các đảng cộng sản, công nhân có vai trò đáng kể ở các nước và trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Ban chủ động và tích cực tham gia có hiệu quả các diễn đàn đa phương chính đảng; đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương chính đảng; thúc đẩy các sáng kiến phù hợp với lợi ích và vai trò của ta; góp phần làm cho cộng đồng quốc tế hiểu đúng và sâu sắc hơn về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ta, về Đảng ta.

Ban vận động, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hậu thuẫn quốc tế rộng rãi đối với đất nước ta, nhân dân ta và Đảng ta; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả trao đổi đoàn, hội thảo và trao đổi lý luận, đối thoại chiến lược, đối thoại chính sách, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các đối tác quan trọng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động đối ngoại của Đảng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thúc đẩy quan hệ đối ngoại Đảng với các đối tác quan trọng.

Chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo về tình hình các chính đảng nước ngoài và sự phát triển của quan hệ chính đảng trong quan hệ quốc tế hiện đại. Ban cần chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan, bảo đảm sự gắn bó thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo hiệu quả phối hợp cao nhất trong công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, xử lý các tình huống đối ngoại phát sinh, trong tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Ban Đối ngoại Trung ương phát huy mạnh mẽ vai trò là đầu mối giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại Đảng, nhất là của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo và hướng dẫn hiệu quả công tác đối ngoại của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tổ chức nhân dân; phát huy đầy đủ và mạnh mẽ hơn nữa vai trò, đóng góp của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, tạo nền tảng ngày càng sâu rộng cho quan hệ song phương của Việt Nam với các nước.

Ban Đối ngoại Trung ương phát huy vai trò và thế mạnh đặc thù của mỗi kênh đối ngoại, đồng thời phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Thường xuyên chăm lo rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc cao; đáp ứng và tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Đối ngoại Trung ương sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác; kiện toàn tổ chức, cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

(theo TTXVN)