(Chinhphu.vn) – Chiều 22/3, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

16.15'
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo thẩm tra cơ bản thống nhất với kết quả công tác của KTNN trong nhiệm kỳ. KTNN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, hỗ trợ hiệu quả hoạt động của các cơ quan Chính phủ, Quốc hội trong quản lý tài chính ngân sách.

Các văn bản do KTNN ban hành bảo đảm tính đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.

Việc thực hiện kế hoạc kiểm toán hằng năm luôn bám sát chỉ đạo của Đảng, chương trình giám sát của Quốc hội. Hoạt động kiểm toán được triển khai đúng quy trình, quy chế, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. KTNN thực hiện nhiều đổi mới quy mô chất lượng kiểm toán nâng lên, góp phần chống thất thoát, lãng phí được dư luận đồng tình đánh giá cao.

Bên cạnh đó, bộ máy KTNN cũng không ngừng được kiện toàn; cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp đáp ứng tốt hơn nhu cầu làm việc; các nhiệm vụ khác cũng được KTNN thực hiện khá tốt...

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, hoạt động của KTNN vẫn còn tồn tại một số hạn chế về: Công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán; quy mô kiểm toán; việc ứng dụng CNTT còn hạn chế nhất định, thời gian kiểm toán còn dài; thời gian ban hành báo cáo kiểm toán còn chậm; chất lượng báo cáo một số cuộc kiểm toán còn hạn chế; một số kết luận chưa sát thực tế; trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức của một bộ phận kiểm toán viên chưa cao,...

Cơ bản nhất trí với phương hướng hoạt động của KTNN trong giai đoạn tới, Báo cáo thẩm tra đề nghị KTNN tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội trong xây dựng, thực hiện các kế hoạch kiểm toán; không ngừng củng cố hệ thống bộ máy, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các chuẩn mực kiểm toán tiên tiến,... để không ngừng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn

15.50'
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Kiểm toán Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành nhiều quyết định quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán có nhiều tiến bộ, chất lượng kiểm toán không ngừng được nâng cao. Nhiều biện pháp đổi mới đã được được áp dụng trong hoạt động kiểm toán. Đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; ký quy chế phối hợp với 14 bộ, ngành trung ương và hàng chục địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán;...

Trong nhiệm kỳ, KTNN đã phát hiện xử lý tài chính nhiều vụ việc... góp phần tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Bên cạnh đó, KTNN đã thực hiện nhiều giải pháp theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận kiểm toán.

Trong nhiệm kỳ, tổ chức bộ máy KTNN được kiện toàn; chất lượng đội ngũ nhân lực làm công tác kiểm toán được nâng cao cả về số lượng, chất lượng thi hành công vụ; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ kiểm toán viên; KTNN kiên quyết xử lý các trường hợp công chức sai phạm; hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực kiểm toán không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu; cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp...

Trong nhiệm kỳ, KTNN vẫn còn những tồn tại hạn chế về quy mô kiểm toán; chất lượng, hiệu lực kiểm toán; việc xây dựng các chuẩn mực kiểm toán có lúc chưa theo kịp định hướng đổi mới và yêu cầu đặt ra; công tác phối hợp với các bộ ngành địa phương còn hạn chế; chất lượng cán bộ còn bất cập,...

Báo cáo cũng chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những bất cập, hạn chế trong hoạt động kiểm toán. Đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và nêu một số kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

15.22' Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Báo cáo thẩm tra khẳng định những kết quả ngành kiểm sát đã đạt được trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ về: kết quả thực hành quyền công tố; kiểm sát các vụ án ngay từ khi khởi tố; tỉ lệ truy tố đúng pháp luật vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa được nâng lên; hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự, kiểm sát thi hành dân sự... đạt được nhiều kết quả tích cực; các dự án luật được phân công chủ trì soạn thảo được VKSNDTC chuẩn bị khá công phu, đề xuất nhiều nội dung mới; công tác tổ chức cán bộ đạt nhiều kết quả;...

Báo cáo thẩm tra cũng kiến nghị VKSND tối cao cần chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; có giải pháp đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; phối hợp với tòa án nâng cao hiệu quả công tác xét xử; giải quyết tốt các vụ án hành chính; không để xảy ra các trường hợp người bị tam giam bị bức cung, nhục hình; xử lý dứt điểm các khiếu nại cho rằng bị oan sai; tăng cường cơ sở vật chất,... nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan kiểm sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình

14.45'
: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Clip Viện trưởng VKSNDTC trình bày báo cáo trước Quốc hội).

Bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, VKSNDTC sớm xây dựng chương trình và triển khai công tác nhiệm kỳ, tập trung vào những khâu đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát.

Đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu được Quốc hội giao nổi bật là: Công tác thực hành quyền công tố được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn; giải quyết tốt các tin báo tội phạm; làm tốt công tác công tố góp phần giảm oan sai, bỏ lọt tội phạm ngay trong giai đoạn truy tố; trách nhiệm công tố gắn chặt với hoạt động điều tra; chất lượng giải  quyết  các vụ án đạt cao;...

Trong nhiệm kỳ VKSNDTC đã ban hành hơn 2000 kiến nghị với cơ quan điều tra; kiến nghị với Chính phủ, bộ ngành nhiều giải pháp ngăn chặn tội phạm; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tố; nâng cao chất lượng tranh tụng; chất lượng kháng nghị được nâng cao; xử lý nghiêm minh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng;... Bên cạnh đó, cơ quan điều tra của VKSND được tăng cường nhiều mặt, chất lượng điều tra được nâng lên.

VKSND các cấp đã tiến hành giám sát, kiểm sát chặt chẽ các trường hợp tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều đổi mới.

Những năm qua VKSNDTC đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng lớn, kinh tế chức vụ; đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội được nhân dân đồng tình.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật; công tác xây dựng ngành; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư cơ sở vật chất; hợp tác quốc tế... cũng đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, VKSNDTC đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác. Tuy nhiên ngành vẫn còn những thiếu sót về chất lượng công tố; chất lượng tranh tụng; xảy ra một số trường hợp oan sai; trình độ, năng lực một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ sở vật còn hạn chế.

Báo cáo cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành kiểm sát trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện

14.30' Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Báo cáo thẩm tra nêu rõ TANDTC đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động xét xử; các cấp tòa án đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Các cấp tòa án đã thụ lý một số lượng vụ án hình sự lớn, xét xử nghiêm minh các loại tội phạm; chất lượng xét xử các vụ án hình sự được nâng cao. Công tác giải quyết các vụ việc dân sự; xét xử các vụ án hành chính đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận...

Bên cạnh đó, công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong nhiệm kỳ có nhiều tiến bộ cả về tiến độ, chất lượng giải quyết. Hoạt động kiểm tra nghiệp vụ của tòa án cấp trên đối với tòa án cấp dưới được tăng cường. Công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng thời hạn, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Quốc hội...

Công tác bồi thường cho người bị oan ngày càng được chú trọng, việc giải quyết bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác xây dựng pháp luật cũng được TANDTC tích cực thực hiện. TANDTC đã chủ trì xây dựng trình Quốc hội thông qua một số dự án luật lớn...

Báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác nhiệm kỳ và đề nghị TANDTC đánh giá cụ thể, sâu sắc nguyên nhân của những thiếu sót, triển khai tích cực các giải pháp đã được TANDTC đề ra để nâng cao hiệu quả công tác tòa án trong thời gian tới.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình
14.00': Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Báo cáo khẳng định những kết quả đạt được trong công tác xét xử; xử lý án oan sai; công tác tổ chức cán bộ tòa án; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phòng chống tham nhũng trong hệ thống tòa án; công tác thanh tra thực thi công vụ; triển khai thực hiện Luật tòa án nhân dân 2014; tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các tòa án;…

Về thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, trong nhiệm kỳ vừa qua TANDTC đã triển khai xây dựng nhiều đề án cải cách tư pháp; nhiều đề xuất đã được thể chế hóa trong Hiến pháp và các văn bản luật. Theo đó, hệ thống tòa án nhân dân được tổ chức theo 4 cấp; có những tòa án mới được quy định trong Luật tòa án nhân dân;... Nhiều quan điểm mới tiến bộ được TANDTC đề xuất đã được luật hóa...

Trong nhiệm kỳ qua, TANDTC cũng tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của TANDTC trong khu vực và quốc tế.

Trong quá trình hoạt động, tòa án các cấp cũng nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe tiếp thu và trả lời, giải quyết các ý kiến giám sát của Quốc hội, ĐBQH, các kiến nghị của cử tri... để nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của tòa án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tòa án còn những thiếu sót trong công tác xét xử; tỉ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa cao như mong muốn; công tác quản lý điều hành ở một số đơn vị chưa chặt chẽ; vẫn còn xảy ra trường hợp một số cán bộ tòa án sai sót; cơ sở vật chất còn khó khăn...

Đồng thời, Báo cáo cũng nêu rõ những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ công tác; xác định các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống tòa án cần tập trung thực hiện trong thời gian tới về: Cải cách tư pháp; thi hành án; triển khai thực hiện các luật mới được thông qua có liên quan đến tòa án; đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử của các loại tòa án... đảm bảo công lý, quyền con người, quyền công dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường kiểm tra công vụ, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các sai phạm; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường hợp tác quốc tế; đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất hệ thống tòa án các cấp...

PV