(Chinhphu.vn) - Làm việc với Tổng Công ty Phát điện 1, chiều 16/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh việc thành lập các Tổng Công ty phát điện nhằm đa dạng hình thức đầu tư vào các công trình điện.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với Tổng Công ty Phát điện 1, chiều 16/8. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Tổng Công ty Phát điện 1 (EVN-Genco1) được thành lập, đi vào hoạt động từ đầu năm 2013 trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Uông Bí và 14 đơn vị thành viên.

Năm 2013, EVN Genco1 đưa vào vận hành một loạt các dự án nguồn như Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Uông Bí mở rộng 2, Quảng Ninh 2, Thuỷ điện Khe Bố, quản lý và quyết toán các dự án Uông Bí mở rộng, Quảng Ninh 1, Thuỷ điện Bản Vẽ, Đồng Nai 3, 4, Sông Tranh 2, Đại Ninh và triển khai các dự án chuyển tiếp gồm Duyên Hải 1, 3, cơ sở hạ tầng TTĐL Duyên Hải.

Tính đến đầu tháng 8/2013, tổng sản lượng điện sản xuất của các đơn vị thuộc EVN-Genco1 đạt 8,32 tỷ kWh đạt 56,8% kế hoạch năm 2013.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tới vai trò của việc thành lập các Tổng Công ty phát điện với mục đích góp phần đa dạng hóa hình thức đầu tư vào các công trình điện, từ đó giúp phát triển nguồn điện, gia tăng số lượng các nhà máy điện, thúc đẩy hình thành thị trường điện cạnh tranh.

Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả bước đầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng của EVN-Genco1 và chia sẻ với những khó khăn trong những ngày đầu hoạt động theo mô hình mới.

“Việc xây dựng mô hình EVN-Genco1 thành công có ý nghĩa quyết định đến việc tái cơ cấu ngành điện và là bước đi quan trọng của việc hình thành thị trường điện cạnh tranh”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Vì vậy, Tổng Công ty cần tiếp tục nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào những nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn khởi đầu như sắp xếp, tổ chức bộ máy, cân đối tài chính, năng lực phát triển. Tập đoàn Điện lực VN cần thường xuyên làm việc, tạo thuận lợi cho EVN Genco1 trong công tác đầu tư xây dựng, tiếp cận các nguồn vốn.

 Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo, chuyên nghiệp, chăm lo đến đời sống cán bộ, công nhân viên làm việc tại các Nhà máy, dự án, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả để các Genco có thể bước ra thị trường một cách thành công.

Nguyên Linh