(Chinhphu.vn) - Ngày 25/12, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ các chức vụ theo quy định số 262 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thực hiện lấy phiếu tín nhiệm Đảng đoàn Quốc hội.
Đây là lần đầu tiên Đảng đoàn Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo đang sinh hoạt tại Đảng đoàn. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ Đại hội Đảng đoàn Quốc hội.

Những người được lấy phiếu tín nhiệm đợt này bao gồm các Phó Chủ tịch Quốc hội (không phải là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng); Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Trưởng các Ban, Viện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư sinh hoạt tại Đảng đoàn Quốc hội không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm lần này bởi sẽ được Ban Chấp hành Trung ương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đoàn Quốc hội lần này nhằm triển khai chủ trương của Đảng về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá kết quả thực hiện công việc, đạo đức và lối sống của các đồng chí được lấy phiếu. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với việc chuẩn bị nghiêm túc, cẩn thận, người bỏ phiếu công tâm, kết quả lấy phiếu sẽ thể hiện khách quan và chính xác. Mỗi đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiếu tín nhiệm được tính trên số người có mặt với 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Các đối tượng trong diện được lấy phiếu cũng đã có báo cáo kiểm điểm công tác. Việc đánh giá tín nhiệm dựa trên kết quả làm việc, phẩm chất đạo đức, lối sống của những người được lấy phiếu thể hiện qua quá trình công tác, sinh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn để đảm bảo thành công của cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này, việc thực hiện lấy phiếu phải đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo dân chủ, công khai như tiến hành lấy phiếu tại Quốc hội. Người lấy phiếu cần tập trung cao, thận trọng khách quan khi đánh giá tín nhiệm để có kết quả công tâm, chính xác.

Kết quả kiểm phiếu, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu được 109/117 phiếu tín nhiệm cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn được 108/117 phiếu tín nhiệm cao và Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai được 105/117 phiếu tín nhiệm cao.

Sau đợt lấy phiếu tín nhiệm này, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.
PV