(Chinhphu.vn) - Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Báo Hải Dương.
Dự Đại hội còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những thành tích và kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là những thành tựu thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn với gần 30% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới, góp phần củng cố niềm tin của người dân trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những thành tích, kết quả trên là đáng ghi nhận, nhưng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận thì kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Cơ bản tán thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới trong Báo cáo chính trị của Đại hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn đi đôi với phát triển công nghiệp hóa.

Đặc biệt, tỉnh cần tập trung nâng đời sống cho người dân theo hướng trở thành tỉnh có thu nhập bình quân đầu người ở mức khá so với cả nước.

Đại hội cần thảo luận kỹ, xác định rõ mức độ phát triển thực tế của tỉnh hiện nay (thu nhập dưới mức trung bình của cả nước, cơ cấu dân số, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp còn rất lớn...), từ đó, xác định những yêu cầu cần đạt được khi trở thành tỉnh công nghiệp, những ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế, cùng với những thời cơ, thách thức gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng để đưa ra giải pháp toàn diện, căn cơ khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Dương chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 trên 60% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo. Chăm lo đảm bảo quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ đạo Đảng bộ Hải Dương tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng công tác vận động quần chúng, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm tốt công tác dân vận nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận, dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; quan tâm chỉ tiêu phát triển Đảng, nhất là trong các tầng lớp công nhân, nông dân.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Đại hội là lựa chọn bầu ra những đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành khoá mới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ mới phải là những người gương mẫu, tận tụy; luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước nhân dân; nói đi đôi với làm; đi sát quần chúng, bám sát cơ sở; chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình, đó cũng là tinh thần của Hiến pháp 2013.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề: Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới sẽ làm việc đến hết ngày 28/10.

Anh Kiên (theo TTXVN)