(Chinhphu.vn) - Sáng 29/2, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Nội chính Trung ương
Đến dự có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng dự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Nhà nước và pháp luật, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã sớm thành lập, củng cố và kiện toàn cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực nội chính. Ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133 thành lập Ban Pháp chế Trung ương - tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay. 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ ngành nội chính luôn có vai trò quan trọng trong việc tham mưu với Đảng về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạt được nhiều thành quả nổi bật.

Đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những thành tích ngành nội chính của Đảng đạt được trong 50 năm qua, nhấn mạnh bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nước ta còn gặp không ít khó khăn thách thức, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí. Một số nơi cấp ủy Đảng, chính quyền chưa chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; tham nhũng chưa bị đẩy lùi, tiếp tục xảy ra với những biểu hiện tinh vi, phức tạp hơn… Vì vậy, trách nhiệm của ngành nội chính Đảng trong thời gian tới là hết sức nặng nề.

Đồng chí đề nghị cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của Ban Nội chính Trung ương, với tư cách là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng và vai trò của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Trung ương cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách, giải pháp lớn về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, bảo đảm sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời không làm thay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc bảo đảm, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc xử lý các vụ việc, vụ án.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý Ban Nội chính Trung ương cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng về nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là các nội dung liên quan được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, tham mưu triển khai thực hiện và giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng".

Đồng chí cũng lưu ý Ban Nội chính Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm. Cán bộ, đảng viên làm việc ở Ban Nội chính Trung ương và các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy phải vững vàng về chính trị, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, say mê với công việc; có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với cái sai; giữ mình trong sạch, liêm chính, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Nội chính Trung ương, Huân chương Lao động các hạng Nhất, Ba cho các tập thể và cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

theo TTXVN