(Chinhphu.vn) - Chiều 24/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Bộ Tư pháp trang trọng tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp 28/8/1945- 28/08/2015 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Tư pháp Việt Nam trong 70 năm qua - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tham dự lễ kỉ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Chánh văn phòng Trung ương; lãnh đạo một số Bộ, ban ngành Trung ương; các vị khách mời quốc tế, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Tư pháp Việt Nam trong 70 năm qua. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế, yếu kém mà ngành Tư pháp cần phải kịp thời rút kinh nghiệm và có giải pháp tích cực khắc phục. Mà một trong những bài học kinh nghiệm chung của các cấp, các ngành trong đó có ngành Tư pháp đó là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tuỵ với công việc mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Người làm công tác Tư pháp "phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết công bằng", "Phải nêu cao gương phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư cho nhân dân noi theo".

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hiến pháp năm 2013 đã đề cao việc phát huy dân chủ, tôn trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Điều này mở ra cho chúng ta nhiều thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Do đó, hệ thống pháp luật phải đảm bảo cho Nhà nước vận hành trôi chảy, vừa tiếp nhận, phát triển những giá trị đã được khẳng định của văn minh nhân loại, vừa phải phù hợp với những giá trị tốt đẹp của truyền thống Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của chế độ ta, đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Tổng Bí thư, hơn ai hết Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc vấn đề này, làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu, làm rõ và từng bước bổ sung đổi mới cả về lý luận và thực tiễn hoàn thiện thể chế theo phương châm học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài, nhưng phải biết sàng lọc, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tuyệt đối không được mơ hồ mất cảnh giác để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá chúng ta bằng cách hướng hệ thống luật pháp của chúng ta đi con đường khác, nhất là trong điều kiệu đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Cùng với việc làm tốt công tác xây dựng pháp luật, việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tôn trọng trật tự, kỉ luật kỉ cương là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay. Đảng, Nhà nước đã chủ trương cùng với việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật, phải hết sức coi trọng việc tổ chức thi hành pháp luật. Muốn thế phải nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, coi đây là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức có ý thức chấp hành đúng pháp luật. Đặc biệt, cần tăng cường hơn nữa ý thức gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, khắc phục tình trạng “phép vua thua lệ làng”, thói quen tuỳ tiện, bệnh quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân khi giải quyết công việc.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng hành, ngành Tư pháp đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về nhiều mặt, luôn nỗ lực bền bỉ phấn đấu và góp phần quan trọng vào quá trình hình thành, củng cố hoàn thiện những nền tảng chính trị pháp lý của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa vì một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tư pháp - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Tại lễ kỉ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tư pháp ghi nhận những đóng góp và thành tích nổi bật của ngành Tư pháp trong 70 năm qua.

Lê Sơn