(Chinhphu.vn)-Hà Tĩnh cần tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đầu đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ và vươn lên trở thành tỉnh khá trong cả nước.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu đề nghị này khi phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Hà Tĩnh ngày 3/10.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong 5 năm qua (2015-2020), các phòng trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 6%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2020 gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 57.700 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2%/năm, trong đó thu nội địa chiếm 58%.

Trong xây dựng nông thôn (NTM), toàn tỉnh có trên 90% số xã và 4 huyện đạt chuẩn NTM, 13 xã NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu; TP. Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại 2, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh được công nhận đô thị loại 3; TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Theo Báo Hà Tĩnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tạo sức lan tỏa sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân.

Dự báo một số khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới Hà Tĩnh tiếp tục phát huy các trị giá bản sắc văn hóa, truyền thống khoa bảng, tinh thần dân chủ, đoàn kết dân tộc, lương giáo, để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh xây dựng NTM, đô thị văn minh, nâng cao đời sống nhân dân; đưa tỉnh trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM cùng với bảo đảm an ninh đối ngoại, an ninh trật tự, chính trị nội bộ… Từ đó đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ và vươn lên trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục vận dụng sâu sắc và sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người vào tình hình thực tiễn của địa phương; gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, tỉnh; tập trung giải quyết các điểm nghẽn; đổi mới nâng cao công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông nhân, doanh nhân… Qua đó tạo động lực mới, khí thế mới tuyên truyền các gương điển hình và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước toàn tỉnh. Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn và chúc Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tích cực, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Xuân