(Chinhphu.vn) - Sáng 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN) và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai công việc hiện nay, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nâng cao
sản xuất, kinh doanh

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban QLVNN Nguyễn Hoàng Anh cho biết, đến nay, Ủy ban đã hình thành đầy đủ cơ cấu tổ chức theo quy định tại Nghị định số 131/NĐ-CP của Chính phủ; ban hành 54 quy chế, quy định quản lý nội bộ, tiếp nhận 88 cán bộ, công chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn và vị trí việc làm, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định.

Su khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban phải tiếp nhận, xử lý 259 công việc mà các bộ đang xử lý dở dang. Về cơ bản, đây là các công việc phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn đọng qua nhiều thời kỳ, nhiều vụ việc liên quan đến thanh tra, kiểm tra, điều tra, nhiều việc tồn đọng do trước đây các bộ xử lý chậm trễ...

Do khối lượng công việc lớn, lại có nhiều vướng mắc, nguồn lực ban đầu có hạn, nên Ủy ban đã phân loại công việc theo mức độ cần thiết, cấp bách để ưu tiên xử lý nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn của DN. Đến nay đã giải quyết 201/259 công việc.

Ủy ban đã báo cáo Thường trực Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban như tình hình các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu; tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban; việc chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại DN.

Báo cáo Bộ Tài chính về tổng kết 2 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại DN Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước; kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào DN trong năm 2018; tình hình thực hiện cơ cấu lại, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước năm 2019; tình hình xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

Các tập đoàn, tổng công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cơ bản đồng tình với những kết quả mà Ủy ban QLVNN đạt được trong thời gian qua. Đó là, Ủy ban đã cơ bản kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy định và quy chế quản lý nội bộ; thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty như phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chuẩn chung, nắm bắt kịp thời các yếu kém, khó khăn để có hướng tháo gỡ, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Chỉ đạo, điều phối hoạt động của 19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra, nhất là về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động tăng lên, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển. Cụ thể, doanh thu đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng (tăng 6,4% so cùng kỳ), lợi nhuận tăng gần 100.000 tỷ đồng (tăng 17,6% so với kế hoạch), nộp ngân sách đạt trên 221.000 tỷ đồng (tăng 17,6% so với cùng kỳ).

Các tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như viễn thông, điện, than, xăng dầu, khí đốt, khai khoáng, hàng không, hàng hải, đường sắt, đường bộ, hóa chất cơ bản, kinh doanh lương thực, phân bón đã thể hiện được vai trò trong việc góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là công cụ quan trọng để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Sát cánh cùng các tập đoàn, tổng công ty tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Hiện nay, Ủy ban cũng đã tiếp nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án ngành công thương đã nghiên cứu và có những đề xuất giải pháp quyết liệt hơn, sát với thực tế hơn.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả bước đầu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà Ủy ban cần sớm khắc phục. Đó là, một số công việc xử lý còn chậm, trong đó có việc xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với đề nghị của tập đoàn, tổng công ty. Công tác cán bộ, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại DN được bàn giao từ các bộ về Ủy ban cần kịp thời hơn nữa. Công tác phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan chưa chặt chẽ. Việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động còn lúng túng, còn có tổng công ty Nhà nước (Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam) tiếp tục còn thua lỗ...

Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật có liên quan còn chưa thống nhất, chưa đồng bộ làm phát sinh vướng mắc; các bộ, ngành, cơ quan còn chưa chủ động phối hợp với Ủy ban trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Các tồn tại, khó khăn vướng mắc nêu trên cần được Ủy ban và các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, rút kinh nghiệm tập trung, khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ủy ban phải thực hiện đúng và đầy đủ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu được giao theo quy định của pháp luật, các quyết nghị của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Ủy ban cần sát cánh cùng các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khả thi trình cấp có thẩm quyền để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tập trung đánh giá khó khăn do tác động của động của dịch COVID-19 đối với hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty. Đặc biệt là ngành hàng không, dầu khí, đường sắt... Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp trực tuyến trong tháng 3”, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu.

Phải tuyển chọn cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất

Về công tác nhân sự, trong năm 2020 việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ủy ban theo quy định; bảo đảm tuyển chọn được lãnh đạo, cán bộ, công chức có kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới; kiện toàn đầy đủ các chức danh chủ chốt của các tập đoàn, tổng công ty hiện còn thiếu.

Trong đó, việc điều động cán bộ của Ủy ban, các bộ, địa phương về làm cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt, kiểm soát viên tại các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc cần hết sức thận trọng, thấu đáo, cần có kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm quản lý phù hợp với lĩnh vực điều động, có năng lực trình độ, đạo đức phẩm chất tốt; ưu tiên nhân sự tại chỗ, không làm mất cơ hội của những cán bộ có năng lực đã được đào tạo cơ bản của tập đoàn, tổng công ty.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc triển khai các đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước đã được phê duyệt theo Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Tập trung cơ cấu lại toàn diện về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, nhân sự và quản trị của tập đoàn, tổng công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Đồng thời, Ủy ban QLVNN cần phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT để khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, DN Nhà nước thuộc Ủy ban.

Bộ GTVT và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 17/3/2020, báo cáo đề xuất Chính phủ để xem xét, quyết định đối với kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Bộ Nội vụ đề xuất cơ chế  đặc thù tuyển dụng kiểm soát viên tại DN Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Hoàn thành sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn và niêm yết trên thị trường

Hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cổ phân hóa các DN quy mô lớn như các Tập đoàn: Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công nghiệp hóa chất, Công nghiệp than khoáng sản; các Tổng công ty: Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Phát điện 2.

Tập trung triển khai nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu kém 12 dự án của ngành công thương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị tốt các cuộc họp của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Phối họp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan, chủ động tháo gỡ đối với 4 dự án gặp khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo, giải quyết.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chú trọng nâng cao trình độ quản trị, điều hành; tăng cường năng lực của bộ phận nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu thị trường, quản lý dự án; tách bạch giữa hoạt động điều hành của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và ban điều hành, tổng giám đốc theo quy định của pháp luật... để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia các chương trình trọng điểm của quốc gia.

Các bộ, cơ quan liên quan chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban QLVNN tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý dứt điểm các tồn tại của DN trước khi bàn giao về Ủy ban, tạo điều kiện cho Ủy ban, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Về các kiến nghị của Ủy ban QLVNN, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT theo nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật 69/2014/QH13 để làm rõ thẩm quyền phê duyệt của cơ quan đại diện chủ sở hữu, tránh tình trạng nhiều cách hiểu không thống nhất trong quá trình thực hiện pháp luật; sửa đổi các chính sách liên quan tới hoạt động đầu tư, đất đai, quản lý tài sản công, tài sản DN Nhà nước để không gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực của Nhà nước.

Về công tác cán bộ, Ủy ban QLVNN cần chủ động làm việc với các bộ, ngành liên quan trong việc điều động nhân sự; thực hiện thi tuyển cán bộ, công chức vào ủy ban và thi tuyển, bổ nhiệm kiểm soát viên theo quy định, trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ.

Đối với giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của DN, các bộ với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu trước đây thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP, Quyết định số 1515/QĐ-CP và các biên bản bàn giao, phối hợp với Ủy ban giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại của các DN từ năm 2017, 2018 trở về trước.

Lê Sơn