(Chinhphu.vn) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho lực lượng vũ trang Quân khu 3 tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (31/10/1945 - 31/10/2015) Quân khu, sáng 28/10.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho LLVT QK 3. Ảnh: TTXVN.


Biểu dương những chiến công của lực lượng vũ trang Quân khu 3 (LLVT QK 3) qua các giai đoạn bảo vệ và xây dựng đất nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn tồn tại nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, đang đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có LLVT QK 3, phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT QK 3 phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước; nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng LLVT QK vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng bộ, quân nhân LLVT QK 3 cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết thống nhất trong từng tổ chức Đảng và đơn vị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Trước yêu cầu xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị thuộc QK 3 cần tổ chức lực lượng thường trực tinh gọn, cơ động, kỷ luật chặt chẽ; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, với các phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn; chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa bàn an toàn; thực hiện gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế-quốc phòng trên địa bàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo QK 3. Ảnh: TTXVN.


Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT QK 3 đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”.

Qua các cuộc kháng chiến, quân và dân QK 3 đã thực hiện hơn 11,8 vạn trận đánh; loại khỏi vòng chiến đấu hơn 40 vạn tên địch; bắn rơi 1.600 máy bay của địch. Toàn QK có hàng chục triệu người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; có hơn 37 vạn đồng chí là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ LLVT QK 3 nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội.

Hàng loạt công trình phục vụ kinh tế-xã hội đã được lực lượng vũ trang QK thi công đã góp phần thực hiện tốt phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".

Hà Anh (theo TTXVN)