(Chinhphu.vn) - Thảo luận ở hội trường, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với các nội dung dự thảo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi) sau khi đã được chỉnh lý, tiếp thu trong kỳ họp trước.

Tuy nhiên, trước thực tiễn thời gian qua với những vụ án oan, vi phạm các nguyên tắc tố tụng, chạy án, trong xét xử, hoạt động tố tụng… các đại biểu thể hiện sự quan tâm nhiều về chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp (Điều 3, Điều 4 dự thảo mới) của ngành Kiểm sát.

Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm, nội dung, phạm vi, phân biệt rành mạch chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời phân biệt rõ những nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong các công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự cũng như trong các công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.

Các đại biểu cũng kiến nghị về thời điểm bắt đầu thực hành quyền công tố sớm hơn với các thời điểm cụ thể khác nhau.

Có ý kiến đề nghị thực hành quyền công tố ngay từ khi có hành vi tội phạm xảy ra hoặc từ khi cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Có ý kiến đề nghị từ khi khởi tố vụ án, hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người bị tình nghi thực hiện tội phạm.

Tuy nhiên, có đại biểu đề nghị VKSND chỉ thực hiện chức năng kiểm sát, không thực hành quyền công tố trong giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; theo đó không quy định VKSND có thẩm quyền trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Liên quan đến thẩm quyền của VKSND trong việc khởi tố và việc VKSND trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra trong giai đoạn điều tra, một số đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định VKSND “quyết định việc khởi tố”, mà chỉ có quyền yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố, xác định phạm vi trong những trường hợp nào thì VKSND được tiến hành một số hoạt động điều tra để tránh chồng chéo với thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Mặt khác, dự thảo luật cũng cần quy định VKSND trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra “trong trường hợp để bổ sung tài liệu, chứng cứ khi xét phê chuẩn các lệnh, quyết định của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, hoặc trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm pháp luật mà VKS đã yêu cầu nhưng không được khắc phục”.

Một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau tiếp tục được đưa ra thảo luận tại hội trường là thẩm quyền khởi tố vụ án dân sự của VKSND với đa số ý kiến đại biểu Quốc hội không tán thành giao cho VKSND thẩm quyền khởi tố vụ án dân sự vì không phù hợp với nguyên tắc tự định đoạt của đương sự và Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành.

Về trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND, đa số đại biểu đề nghị phải quy định rõ trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS, vì đây là những chức danh có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng, trực tiếp liên quan đến quyền con người, quyền công dân.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đề cập tới một số vấn đề khác trong dự thảo như tuổi nghỉ hưu kiểm sát viên, ngạch kiểm sát viên, tuyển chọn nguồn kiểm sát viên.

Nguyên Linh