(Chinhphu.vn) - Chiều 29/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp 2014 và thống nhất trọng tâm phối hợp năm 2015.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Từ Lương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2014, thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng tuyên truyền pháp luật về biển đảo và chủ quyền quốc gia.

Các hoạt động lớn của MTTQ Việt Nam nhất là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” “Ngày vì người nghèo,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của UBTVQH, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của QH và các đại biểu QH.

MTTQ Việt Nam đã tích cực phối hợp với UBTVQH trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó, chú trọng đến việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng Hiến pháp tới các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo tổng kết cũng chỉ rõ một số hạn chế trong hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan như cơ chế tiếp thu, phản hồi ý kiến tham gia góp ý, phản biện của MTTQ Việt Nam đối với các dự án luật, pháp lệnh chưa rõ ràng; việc lựa chọn những vấn đề giám sát chưa có sự bàn bạc kỹ lưỡng trước khi trình QH xem xét, quyết định.

Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri ở một số nơi còn mang tính hình thức, tình trạng tiếp xúc đại cử tri vẫn còn phổ biến.

Việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của một số bộ ngành, cơ quan chức năng còn hình thức, nhiều văn bản trả lời chỉ là hình thức tiếp thu ý kiến, nhiều giải pháp đưa ra để giải quyết ý kiến, kiến nghị còn chưa có tính khả thi...

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Từ Lương

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh năm 2014, công tác phối hợp giữa QH, UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, trong thành công của các mặt hoạt động của QH năm 2014, có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của MTTQ Việt Nam, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Hoạt động của QH, UBTVQH và MTTQ Việt Nam nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đồng bào, cử tri cả nước; tăng thêm niềm tin của cử tri và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Chủ tịch QH mong muốn UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tích cực, chủ động phối hợp tốt hơn nữa trong việc phối hợp công tác xây dựng pháp luật và triển khai thi hành pháp luật; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu QH; phối hợp trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội... góp phần to lớn hơn nữa vào việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 5 năm 2011-2015.

PV (theo TTXVN)