(Chinhphu.vn) - Sáng 4/8 tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản - Cơ quan Lý luận và Chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày ra số đầu tiên (5/8/1930-5/8/2015) và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Tạp chí Cộng sản. Ảnh: VGP/Công Việt

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai tặng tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Tạp chí Cộng sản.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương Đinh Thế Huynh; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cùng đông đảo cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động của Tạp chí Cộng sản.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, ông Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã ôn lại quãng thời gian 85 năm trưởng thành và phát triển của Tạp chí.

Cách đây 85 năm, Hội nghị thành lập Đảng (từ ngày 3-7/2/1930), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, quyết định xuất bản một Tạp chí Lý luận chung cho toàn Đảng và 3 tờ báo tuyên truyền ở ba xứ. Thực hiện quyết định đó, Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản, mà người sáng lập và chủ bút đầu tiên là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ra số đầu vào ngày 5/8/1930.

Đến nay, Tạp chí lý luận và chính trị của Đảng đã tròn 85 năm. Tuy tên gọi có lúc khác nhau, nhưng Tạp chí luôn hoàn thành tốt chức năng là Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Tạp chí Cộng sản. Ảnh: VGP/Công Việt

Hiện nay, hằng tháng Tạp chí Cộng sản xuất bản 5 ấn phẩm: Tạp chí Cộng sản; Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở; Tạp chí Cộng sản điện tử phát 2 số/tháng và tin tức thời sự, chính trị hằng ngày trên Trang tiếng Việt và thường xuyên phát tin, bài trên Trang tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Trung Quốc; Chuyên san Hồ sơ sự kiện và Chuyên đề Đoàn kết và phát triển. Từ cuối năm 2012, Tạp chí Cộng sản thường xuyên cung cấp tin, bài bằng tiếng Anh để phát trên SolidNet - Trang thông tin điện tử của các Đảng Cộng sản, công nhân thế giới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng những thành tựu, kết quả Tạp chí Cộng sản đã đạt được; chúc mừng Tạp chí được đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, nhiệm vụ nặng nề và cũng là niềm vinh dự lớn của Tạp chí Cộng sản là trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình thế giới và trong nước, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận; tuyên truyền và hướng dẫn về lý luận, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách cơ bản, hệ thống, sinh động và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vấn đề quan trọng nhất là tập thể Ban Biên tập và cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản phải tiếp tục nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí; bám sát Cương lĩnh, Chiến lược, đường lối, quan điểm của Đảng để nghiên cứu, tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời, bám sát thực tiễn để tổng kết lý luận, góp phần bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Công Việt

Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Trước đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản cần làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ và tổ chức thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các quyết sách của Đảng tại Đại hội XI.

Trên cơ sở tổng kết, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn mới ở trong nước và thế giới, chủ động, kịp thời có những đề xuất góp phần vào việc xây dựng, hoạch định đường lối chính trị và những quyết sách của Đảng, trước mắt là việc hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; tích cực chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu, tuyên truyền, thu hút ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quán triệt, góp phần triển khai tổ chức thực hiện các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tạp chí phải tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa tính lý luận, tính chính trị, tính chiến đấu, tính thuyết phục của từng ấn phẩm, từng bài viết; tiếp tục đổi mới hình thức thể hiện các ấn phẩm, bài viết một cách sinh động, hấp dẫn. Tạp chí tiếp tục chủ động, sắc sảo, kiên quyết và thuyết phục hơn nữa trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, các luận điệu thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng và mong rằng, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định, quan điểm chính trị rõ ràng; có trình độ lý luận, sắc sảo, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ và luôn say mê sáng tạo để có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều công trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận có giá trị, làm cho Tạp chí Cộng sản ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 85 năm qua, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và đông đảo bạn đọc.

Công Việt