(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, cải cách thể chế, thủ tục sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết của ngành xây dựng để khắc phục những tồn tại, hạn chế lớn trong XDCB hiện nay.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh VGP/Nguyên Linh

Tại Hội nghị trực tuyến ngành Xây dựng sáng 7/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn chứng: Hiện cả nước đang có 26.850 dự án xây dựng, trong đó 35% số dự án chậm tiến độ, 10% số dự án phải điều chỉnh tiến độ, điều chỉnh thiết kế, tổng mức đầu tư và thậm chí cả mục tiêu dự án.

Riêng việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã làm phát sinh 38,8% vốn. Điều này có nguyên nhân quan trọng từ những cơ chế, thủ tục chưa thực sự hợp lý và được khai thông, dẫn đến sự thiếu hiệu quả và lãng phí lớn trong hoạt động XDCB.

Vì vậy, ngành cần đặc biệt quan tâm tới việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực của ngành. Trong đó trọng tâm là hoàn thiện để trình Quốc hội, Chính phủ thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) và các Nghị định hướng dẫn thực hiện, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); nghiên cứu các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn…); rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu, định mức kinh tế-kỹ thuật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, lấy quản lý theo quy hoạch làm cơ sở, rà soát điều chỉnh bổ sung các quy hoạch vùng, quy hoạch chung trên phạm vi cả nước; đẩy nhanh tốc độ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn... Tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng, việc thực hiện các tiêu chí, quy chuẩn xây dựng,...

“Khơi thông” thể chế

Đánh giá về kết quả hoạt động ngành năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Xây dựng trong những thành tựu chung của đất nước và yêu cầu ngành bám sát nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP với 9 nhóm giải pháp đồng bộ của Chính phủ để thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý xây dựng trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ khơi thông bằng thể chế để đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, hoàn thành việc phê duyệt các chương trình phát triển nhà ở xã hội; tích cực thực hiện các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, các hộ nghèo khu vực nông thôn, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, phân loại, điều chỉnh cơ cấu các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới; đẩy mạnh tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích trung bình và nhỏ, giá bán thấp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội và cả nhà ở thương mại.

Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Đa dạng nguồn cung

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 trong bối cảnh khó khăn nhưng ngành Xây dựng vẫn đạt được những kết quả khá tích cực. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 770.410 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2012; giá trị tăng thêm đạt khoảng 191.631 tỷ đồng, tăng 5,3%. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 33,47%, tăng 1,02%, tỷ lệ dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt 79%, tăng 1%, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt 84%

Trong năm 2013, Bộ Xây dựng đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý Nhà nước theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tăng cường kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; gắn việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội…

Hiện nay trên địa bàn toàn quốc có 124 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô xây dựng khoảng 78.700 căn. Tính từ đầu năm 2013 đến nay đã có 15 dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng mới. Trong năm 2013 đã tiếp nhận 6.018 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, đã ký hợp đồng bán 1.050 căn hộ nhà ở xã hội, số còn lại đang tiếp tục triển khai ký hợp đồng.

Cơ cấu hàng hóa bất động sản đã được điều chỉnh sát với nhu cầu của thị trường, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá bán thấp, hướng tới nhu cầu của số đông người dân trong xã hội. Cả nước hiện có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.837 căn; 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ với số lượng căn hộ ban đầu là 31.999 căn hộ, điều chỉnh thành 40.500 căn hộ (tăng 8.501 căn).

Hiện giá nhà ở đã giảm nhiều so với thời điểm sốt giá giai đoạn 2008-2010, hầu hết các dự án đã giảm từ 10-30%, nhiều dự án giá giảm tới 50%, trở về giá tương đương thời điểm 2006, do đó có lợi cho người mua.

Nguyên Linh