(Chinhphu.vn) - Chiều 11/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh


Theo kết quả bỏ phiếu, với 485 phiếu đồng ý (bằng 98,18% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã phê chuẩn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh.

Quốc hội cũng đã phê chuẩn 3 ông, bà giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội (485 phiếu tán thành, chiếm 98,18% tổng số ĐBQH);

2. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (485 phiếu đồng ý, bằng 98,18% tổng số ĐBQH);

3. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số ĐBQH).

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh với tỉ lệ 89,88% ĐBQH tán thành.

Ông Trương Hòa Bình và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Về kết quả phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, có 481 phiếu tán thành, chiếm 97,37% tổng số ĐBQH; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, có 478 phiếu tán thành, chiếm 96,76% tổng số ĐBQH.

Căn cứ nội quy kỳ họp, Quốc hội đã phê chuẩn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và ông Trương Hòa Bình giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Với đa số phiếu đồng ý, Quốc hội cũng đã phê chuẩn danh sách một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Cụ thể:

1. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, có 484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số ĐBQH;

2. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có 484 phiếu tán thành, chiếm  97,98% tổng số ĐBQH;

3. Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác Đại biểu, có 484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số ĐBQH;

4. Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có 483 phiếu tán thành, chiếm 97,77% tổng số ĐBQH;

5. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, có 483 phiếu tán thành, chiếm 97,77% tổng số ĐBQH;

6. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, có 482 phiếu tán thành, chiếm 97,57% tổng số ĐBQH;

7. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, có 481 phiếu tán thành, chiếm 97,37% tổng số ĐBQH;

8. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có 480 phiếu tán thành, chiếm 97,17% tổng số ĐBQH;

9. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, có 478 phiếu tán thành, chiếm 96,76% tổng số ĐBQH;

10. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có 470 phiếu tán thành, chiếm 95,14% tổng số ĐBQH;

11. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, có 468 phiếu tán thành, chiếm 94,74% tổng số ĐBQH;

12. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, có 464 phiếu tán thành, chiếm 93,93% tổng số ĐBQH;

13. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, có 447 phiếu tán thành, chiếm 90,49% tổng số ĐBQH;

Tiếp đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia với tỉ lệ 88,66% ĐBQH tán thành.

PV

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , Nguyễn Xuân Phúc , Phó Thủ tướng , Trương Hòa Bình