(Chinhphu.vn) – Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công tâm, khách quan, đồng thời tuyên truyền thật tốt các gương điển hình tiên tiến để nhân dân học hỏi và làm theo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu này tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ 5, giai đoạn 2011-2015 tổ chức sáng 24/10 tại TP. Cà Mau.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao phong trào thi đua, yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Cà Mau trong 5 năm qua, góp phần to lớn thúc đẩy KT-XH của địa phương phát triển.

Phó Thủ tướng nêu rõ Cà Mau là địa phương, căn cứ và trận địa vững chắc của cách mạng miền Nam, nơi đóng quân của lực lượng vũ trang Tây Nam Bộ, nơi đóng quân của những người con miền Nam trước khi tập kết ra miền Bắc năm 1954, là mảnh đất cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau khi thống nhất đất nước, tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Cà Mau đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần to lớn trong việc động viên nhân dân ra sức thi đua, phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bộ mặt nông thôn, đô thị thay đổi nhanh chóng, cuộc sống của nhân dân địa phương từng bước được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; giáo dục và đào tạo chuyển biến mạnh mẽ; an sinh xã hội được bảo đảm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh chóng (chỉ còn 3,2% hộ nghèo); hiệu quả quản lý Nhà nước tốt hơn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cà Mau cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác thi đua; đề cao vai trò của cấp ủy trong chỉ đạo phong trào thi đua; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, bám sát nhiệm vụ, thiết thực đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tìm tòi các điển hình nhân tố mới từ các phong trào thi đua để nhân rộng.

Cà Mau cần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công tâm, khách quan, đồng thời tuyên truyền thật tốt các điển hình tiên tiến để nhân dân học hỏi và làm theo.

Nâng cao chất lượng Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp tỉnh, không “khoán trắng” cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Mặt khác, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải có năng lực, tâm huyết với công việc để tổ chức, tham mưu cho lãnh đạo các cấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Cà Mau cho biết thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã chủ động phát động các phong trào thi đua với từng chủ đề, tiêu chí, nội dung, mục tiêu cụ  thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các phong trào thi đua như “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an toàn xã hội”, “Cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa”... đã được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Về phương hướng phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, tỉnh Cà Mau xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

Thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động và Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua.

Lê Sơn