(Chinhphu.vn) - Thanh niên chính là tương lai, là những chủ nhân mới của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của những tấm gương tiêu biểu được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2019. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định trong lễ trao Giải thưởng Lương Đình Của, tối 19/12, tại Hà Nội.

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành trao tặng hàng năm cho những “Nhà nông trẻ xuất sắc”. Đó là những thanh niên Việt Nam tuổi từ 18 đến 35, trực tiếp lao động, sản xuất trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Giải thưởng Lương Định Của năm 2019 được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao cho 34 thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội ở địa phương và đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thanh niên được Đảng, Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát huy thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đảm bảo cho sự ổn định, phát triển vững bền của đất nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, 16 triệu thanh niên nông thôn là lực lượng đông đảo, xung kích trong thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng vui mừng khi xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp, trang trại trẻ, các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế hoạt động trong nông nghiệp, nông thôn nhanh chóng vươn lên trở thành những mô hình tiêu biểu ở các địa phương.

Đến nay, cả nước đã có hơn 2.300 tổ hợp tác, 500 hợp tác xã thanh niên, gần 8.500 trang trại của thanh niên dưới 30 tuổi; giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động là thanh niên.

Đặc biệt, 34 nhà nông trẻ xuất sắc được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2019 là các bạn trẻ dưới 35 tuổi, có mô hình phát triển kinh tế với doanh thu hàng tỷ đồng, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, một số mô hình còn có doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng. Nhiều bạn là thanh niên các dân tộc thiểu số ở địa bàn còn hết sức khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những triệu phú trẻ.

Nhiều bạn đã có những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật cao trong sản xuất - kinh doanh, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế... đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của những tấm gương tiêu biểu được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2019.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Giải thưởng Lương Định Của cho nhà nông trẻ  xuất sắc. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu phải phát triển nhanh và bền vững để sớm cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế; kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời phải tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mục tiêu đặt ra là "Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, theo hướng bền vững" để vượt qua những áp lực mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và hội nhập quốc tế.

Muốn vậy, cần đẩy nhanh việc cơ cấu lại ngành, sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái; phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Đồng thời, tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp

Bên cạnh đó cần ưu tiên phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn; để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài; nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân

Phó Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần thường xuyên tổ chức, động viên thanh niên thi đua lao động sáng tạo, làm kinh tế giỏi. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường bền vững, tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho thanh niên nông thôn và người dân lao động tại địa phương.

Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, tham gia thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm". Mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên;

Nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả, phát triển các mô hình kinh tế như: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên, các trang trại trẻ, các đội hình trí thức trẻ tình nguyện phát triển nông nghiệp, nông thôn và miền núi, biên giới, hải đảo.

Tổ chức Đoàn phối hợp với các ngành hỗ trợ các mô hình kinh tế của thanh niên nông thôn trong chuỗi liên kết“Bốn nhà”, đặc biệt là liên kết với các doanh nghiệp và nhà khoa học, thông qua đó hỗ trợ thanh niên nông thôn tham gia chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm góp phần tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông sản của thanh niên.

Đồng thời, trang bị cho thanh niên, những kiến thức, mô hình sản xuất nông nghiệp mới, hiện đại, góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập toàn diện với thế giới.

Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Phó Thủ tướng mong muốn niềm tự hào, vinh dự của mỗi bạn trẻ được nhận Giải thưởng Lương Định Của được lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên ở mỗi địa phương, đơn vị, đặc biệt là trong giới trẻ ở khu vực nông thôn, miền núi và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn đồng hành; ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ cả nước và tổ chức Đoàn nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng, cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đoàn Bắc