Trang chủ » Hoạt động Bộ - ngành - địa phương » Hoạt động địa phương

16:15, 29/08/2013

Thanh tra đột xuất công tác quản lý vận tải...

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn yêu cầu thanh tra đột xuất công tác quản lý vận tải tại Nghệ An.

Trà Vinh: Khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh

13:25, 07/02/2007

(Website Chính phủ) - Vừa qua Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ký Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND phê chuẩn việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa thu hồi 217 ha đất thuộc các quy hoạch treo, dự án treo

16:46, 06/02/2007

(Website Chính phủ) - UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thu hồi 217 ha đất thuộc các quy hoạch "treo", dự án "treo" hoặc sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí lớn về đất đai, vốn đầu tư...

Lạng Sơn: Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2006 - 2007

14:48, 06/02/2007

(Website Chính phủ) - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phùng Thanh Kiểm vừa ký Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2006 -...

An Giang: Triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý

14:17, 06/02/2007

(Website Chính phủ) - Để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, bảo đảm cho người nghèo, người được hưởng chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng các quyền theo quy...

Cần Thơ: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền các cấp đối với công tác thi đua khen thưởng

06:34, 06/02/2007

(Website Chính phủ) - Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ đã ra Chỉ thị 03/2007/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc...

Đà Nẵng: Ban hành Quy định về quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu vực vùng nước đường thủy nội địa

16:05, 05/02/2007

(Website Chính phủ) - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu vực vùng nước đường thủy nội địa (ĐTNĐ) trên địa bàn...

Cà Mau: Đào tạo 120 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2006-2015

17:39, 01/02/2007

(Website Chính phủ) - UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định 04/2007/QĐ-UBND quy định về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2006-2015 bằng ngân sách địa phương....

Thành phố Cần Thơ: Phân cấp thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

10:32, 01/02/2007

(Website Chính phủ) - UBND thành phố Cần Thơ vừa có Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Tỉnh An Giang: Phát triển Tổ hợp tác trong nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

15:41, 31/01/2007

(Website Chính phủ) - Nhằm xây dựng lại các tổ liên kết sản xuất làm tiền đề đưa tổ đi lên hợp tác xã theo luật, UBND tỉnh An Giang đã có Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc củng cố,...

Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm công nghiệp, mạnh về kinh tế biển

16:52, 30/01/2007

(Website Chính phủ) - Đó là một trong những mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020 vừa...