(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia vừa ký quyết định công nhận 3 đơn vị cấp huyện của tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới.


Theo đó, huyện Định Quán, huyện Tân Phú đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới năm 2018” và thành phố Biên Hoà đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Việc lãnh đạo Chính phủ phê duyệt 3 đơn vị này đạt chuẩn nông thôn mới đã đưa tỉnh Đồng Nai là địa phương đầu tiên có 100% đơn vị cấp huyện đạt và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí cho cấp xã và 9 tiêu chí cho cấp huyện.

Trước đó vào năm 2015, Đồng Nai cũng là tỉnh đầu tiên của cả nước có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới là thị xã Long Khánh và huyện Xuân Lộc.

Ngoài Đồng Nai, Nam Định cũng là tỉnh hiện đang có 209/209 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 8/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 2 đơn vị cấp huyện còn lại là Mỹ Lộc và Nam Trực đang hoàn thiện tiêu chí về môi trường để được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Đây là hai địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, kể từ khi Chính phủ thực hiện giải pháp quan trọng này để phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

Tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các chuyến công tác địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh việc các xã, các huyện đạt và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không có nghĩa là dừng lại mà tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, vì nguyện vọng và lợi ích ngày càng cao của người dân ở khu vực nông thôn và nhân dân của cả nước.

Tới nay, cả nước đã có gần 50% tổng số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí, dự kiến sẽ “về đích” trước một năm so với yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Cuối năm nay, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức tổng kết 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 tại tỉnh Nam Định.

Thành Chung