(Chinhphu.vn) – Ngày 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 76.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Theo Báo Bắc Giang, Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cho biết 5 năm qua (2010-2015), tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển và đạt kết quả khá toàn diện.

Bắc Giang vượt qua tình trạng chậm phát triển trước năm 2015. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 9,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 1.545 USD. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 19,6% (năm 2010) xuống còn 7,5%; giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn gần 5%/năm…

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội xác định phấn đấu đưa Bắc Giang phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực (cả kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh...), các khu vực (cả thành thị và nông thôn), các vùng miền (cả đồng bằng, trung du, miền núi).

Tỉnh phát huy mọi tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ chung của cả nước.

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10-11%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 5.200 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000-3.200 USD. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt khoảng 110-120 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm. Tỉ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 4%/năm. Tỉ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 35-40%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí Tô Huy Rứa bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII sẽ tạo ra bước phát triển mới, đi lên mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa cho tỉnh Bắc Giang.

Thanh Xuân