(Chinhphu.vn)- Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các cấp ngành và địa phương đã tập trung lãnh đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện bước đầu đạt một số kết quả nhất định.
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp sơ kết 6 tháng triển khai Chỉ thị về thi đua Đồng khởi mới giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre
Nhìn chung, nội dung cụ thể hóa của các cấp ủy, đơn vị bám sát nội dung phương châm “Hai chân - Ba mũi” được nêu trong Chỉ thị (Hai chân: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Ba mũi: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực).

Các cấp, các ngành đề ra chỉ tiêu, đầu việc, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể và tổ chức phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, bước đầu tạo được sự quyết tâm, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy được khí thế của phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” giai đoạn mới.

Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU so với yêu cầu tại một số đơn vị, địa phương còn chậm, chưa đồng bộ. Việc xây dựng nội dung thi đua, hình thức thi đua, tiêu chí đánh giá thi đua theo phương thức học tập “điển hình”; bắt kịp “điển hình”; vượt lên “điển hình” chưa được cụ thể ở từng xã, từng ấp, cơ quan, đơn vị.

Vì vậy, cần đưa phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đi vào thực chất trong thời gian tới.

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ tháng 10/2020 đến nay), Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết UBND tỉnh đã phát động thi đua bằng những việc làm cụ thể ngay trong năm 2021.

Đó là tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, nhất là 11 công trình, dự án lớn mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, xác định quý III phải trình để Trung ương thông qua việc thành lập khu kinh tế biển; giao chỉ tiêu cụ thể về 4.000 ha nuôi tôm công nghệ cao; khởi công cầu Rạch Miễu trong quý IV; từ tháng 6 đến tháng 10 sẽ khánh thành 5 nhà máy điện gió; cuối năm khởi công 5 dự án đô thị; hoàn thành KCN Phú Thuận; hoàn thành 20 xã nông thôn mới; chuẩn bị điều kiện để khởi công đường ven biển trong năm 2022... Cùng với những nhiệm vụ này, tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển thời gian tới, trong đó có nhân lực về năng lượng sạch, nuôi tôm công nghệ cao, quản lý đô thị, du lịch.

Cũng tại cuộc họp này, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi nhấn mạnh thi đua “Đồng Khởi mới" là tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Do đó, các ngành, địa phương cần quyết liệt, kiên trì triển khai thực hiện hiệu quả, mang nét đặc trưng riêng của ngành, địa phương mình, qua đó góp phần chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

(theo Báo Đồng Khởi)

Từ khóa: Bến Tre , Đồng khởi mới , khu kinh tế biển , cầu Rạch Miễu , nuôi tôm công nghệ cao