(Chinhphu.vn) - Công tác giám sát phải được coi là việc làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm; tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trên tinh thần chủ động, không "trông chờ, nghe ngóng" kết luận của các cơ quan điều tra, thanh tra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Gia Huy

Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội sáng 13/7.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đối với các tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, khi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành theo quy trình thi hành kỷ luật nghiêm minh và đúng quy định, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” trên tinh thần nhân văn. Vị trí, vai trò, uy tín của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đang được đề cao; quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng. Đó là cơ sở, tiền đề quan trọng để ra quân mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy và UBKT các cấp Thành phố tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với phương châm kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, lấy phòng ngừa, lấy “xây” là chính. Kiểm tra, giám sát không chỉ làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn tham gia phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức Đảng, đảng viên.

Các cấp ủy, UBKT cấp ủy cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm cán bộ làm công tác kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, có dũng khí đấu tranh và thật sự chính trực.

UBKT cấp ủy cần nâng cao chất lượng công tác giám sát; coi đây là việc làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm. Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trên tinh thần chủ động kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, không "trông chờ, nghe ngóng" kết luận của các cơ quan điều tra, thanh tra.

Theo UBKT Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 861 tổ chức đảng và 139 đảng viên; giám sát 558 tổ chức đảng và 189 đảng viên. UBKT các cấp thành phố đã kiểm tra đối với 59 tổ chức đảng và 76 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đến nay đã kết luận 40 tổ chức đảng và 57 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 23 đảng viên. Các cuộc kiểm tra khi kết luận đều bảo đảm khách quan, chính xác.

6 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp Thành phố đã thi hành kỷ luật 724 đảng viên, bao gồm 100 cấp ủy viên các cấp; trong đó, khiển trách 625 trường hợp, cảnh cáo 55 trường hợp, cách chức 6 trường hợp và khai trừ 38 trường hợp.

Gia Huy