(Chinhphu.vn) – Các địa phương đang quyết liệt đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19. Làm tốt công tác này sẽ thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nhiều loại vật tư, nguyên liệu, qua đó tạo việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, các địa phương đang quyết tâm tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Tính đến hết ngày 31/7/2020, thành phố Hà Nội cũng đã giải ngân được 14.639 tỷ đồng, đạt 32,59% kế hoạch thành phố giao và đạt 36% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố đạt 4.132,6 tỷ đồng, đạt 27,9% kế hoạch giao đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (15,6%). Chi đầu tư phát triển khác là 2.414,3 tỷ đồng, đạt 38,9% kế hoạch giao đầu năm. Chi đầu tư cấp huyện đạt 7.315 tỷ đồng, đạt 33,6% kế hoạch giao đầu năm.

Cập nhật kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2020, thành phố đã cân đối bố trí 101.019 tỷ đồng, đạt 94,14% so với tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được duyệt là 107.303 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2020, Hà Nội sẽ hoàn thành 546 dự án, trong tổng số 551 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố; hoàn thành 851 trong tổng số 856 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện.

Là một trong các tỉnh đứng đầu về việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2020, song tỉnh Lào Cai đang quyết liệt đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, 8 tháng năm 2020, tỉnh Lào Cai đã chủ động chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ vậy, Lào Cai luôn là tỉnh có tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm cao hơn mặt bằng chung tỷ lệ giải ngân của cả nước.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước đến hết tháng 8/2020 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Lào Cai đạt 56% kế hoạch, đứng thứ 22/63 tỉnh thành, đứng thứ 26/117 đơn vị của cả nước. Dự kiến đến hết năm 2020, Thành phố sẽ giải ngân 100% kế hoạch (kể cả các nguồn vốn Trung ương giao bổ sung).

Để đạt được kết quả trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh cũng giao 100% vốn đối với các nguồn vốn đủ điều kiện ngay khi Chính phủ giao vốn để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức trên 10 cuộc họp về chỉ đạo đôn đốc công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; thành lập Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và Tổ công tác về đôn đốc giải ngân để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá công tác giải ngân và đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Đáng chú ý, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành giải ngân vốn theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều. Yêu cầu đối với các nguồn vốn khi được giao kế hoạch có đủ điều kiện giải ngân là phải giải ngân ngay như vốn hoàn ứng ngân sách, vốn cho các dự án quyết toán, hoàn thành..., đồng thời nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để giải ngân các dự án khởi công mới.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của tỉnh Thái Bình là tiếp tục coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, cam kết tỉnh sẽ hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tăng cường rà soát và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, các sở, ngành, địa phương xây dựng các kế hoạch cụ thể cho từng dự án theo đường găng có tiến độ thi công, tiến độ giải ngân; phân công lãnh đạo sở, ngành, địa phương trực tiếp theo dõi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; gắn trách nhiệm với hiệu quả công việc của từng địa phương, từng chủ đầu tư; chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền chủ động cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án, công trình cho phù hợp với phương châm tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, dự án có tiến độ giải ngân tốt; thực hiện tốt các phương án tạo nguồn từ quỹ đất và nguồn thu ngân sách khác để cân đối nguồn chi, phân bổ nguồn cho các dự án theo phạm vi trách nhiệm của địa phương; giải quyết nhanh các thủ tục giải ngân, rút ngắn thời gian chi tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình…

Vũ Phương