(Chinhphu.vn) -  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014, toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy 1,135 triệu ha, năng suất phấn đấu đạt 62,7 tạ/ha trở lên.
Tiếp tục phát triển mô hình Cánh đồng mẫu lớn - Ảnh minh họa

Phấn đấu sản lượng vụ đông xuân 2013-2014 đạt khoảng hơn 7 triệu tấn; gieo trồng cây màu 933.000 ha, tăng khoảng 23.000 ha so với vụ đông xuân trước.

Vụ Đông Xuân 2013-2014 là vụ sản xuất đầu tiên thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp với mục tiêu tăng trưởng về năng suất và chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và lợi nhuận cho người sản xuất. Do đó, từng địa phương phải xây dựng cụ thể kế hoạch sản xuất, quản lý chặt thời vụ, thực hiện tốt đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương.

Về giống, các địa phương cần chuẩn bị nguồn giống lúa chất lượng cung cấp cho sản xuất; có kế hoạch chuẩn bị khoảng 10% giống dự phòng bằng những giống lúa ngắn ngày để ứng phó kịp thời nếu xảy ra rét đậm, rét hại.

Vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2013, tình hình thời tiết khí hậu, sâu bệnh hại diễn biến bất lợi cho sản xuất trồng trọt các tỉnh phía Bắc. Diện tích lúa Hè thu, lúa mùa các tỉnh phía Bắc giảm 1.900 ha, năng suất ước giảm trung bình 2,3-3,1 tạ/ha, sản lượng giảm trên 330 nghìn tấn.

Về thời vụ gieo trồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh vùng Bắc Trung bộ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế bố trí thời vụ phù hợp để lúa trỗ vào 10-25/4, trong đó trỗ tập trung từ 15-25/4; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh bố trí thời vụ đảm bảo lúa trỗ từ 20/4 đến 10/5, trong đó trỗ tập trung từ 25/4 đến 5/5.

Các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc điều chỉnh thời vụ gieo cấy để lúa trỗ từ 1-20/5, trong đó trỗ tập trung từ 5-15/5.

Trong vụ đông xuân 2013-2014, các tỉnh miền Bắc tiếp tục phát triển mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, tăng cường liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp cung ứng đầu vào và doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xây dựng “cánh đồng mẫu lớn”.

Thanh Trúc