(Chinhphu.vn) - Việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa là cần thiết để Thanh Hóa có thêm cơ hội thu hút, huy động nguồn lực, tập trung đầu tư, phát huy mọi thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững.

Một góc Thành phố Thanh Hóa hiện nay.

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ chiều ngày 4/6, ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế (Bộ Tư pháp) cho biết: Bộ Tư pháp vừa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông ký gửi. Bộ Tư pháp cho biết sẽ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành về thẩm định dự thảo Nghị quyết này.

Dự thảo Tờ trình nghị quyết nêu rõ: Thanh Hóa nằm trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, trong đó xen lẫn 11 huyện thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Thanh Hóa hội tụ đủ 3 vùng địa lý, có đủ loại hình giao thông thuận lợi cho kinh tế phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, có tiềm năng rất lớn để phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp sản xuất quy mô lớn. Thanh Hóa từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, nhất là giai đoạn 2011-2020, Thanh Hóa thuộc nhóm địa phương tăng trưởng kinh tế cao nhất nước, quy mô kinh tế đứng thứ 8 cả nước, nhiều chỉ tiêu KT-XH quan trọng trong nhóm đầu cả nước, trên địa bàn hình thành nhiều cơ sở sản xuất quy mô lớn, đang có sức lan tỏa, đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế cho vùng và cả nước.

Trong bối cảnh đó, xác định Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có vai trò kết nối vùng đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc với Bắc Trung Bộ, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó đề ra yêu cầu phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Thanh Hóa nhanh và bền vững, đến năm 2030 là “là tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trong những trung tâm lớn của Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; nông nghiệp giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa, thể thao; một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; nơi người dân có mức sống bình quân cao hơn cả nước, các giá trị di sản văn hóa và lịch sử được bảo tồn, phát huy; quốc phòng an ninh được giữ vững”.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa chưa được quy định trong luật hoặc khác so với quy định pháp luật hiện hành là cần thiết để Thanh Hóa có thêm cơ hội thu hút, huy động nguồn lực, tập trung đầu tư, phát huy mọi thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững.

Theo đó, nguyên tắc và quan điểm xây dựng Nghị quyết này là bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp 2013; phù hợp với Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thanh Hóa; đúng thẩm quyền của Quốc hội; tăng cường phân cấp, tăng tính tự chủ, trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa, việc thí điểm ban hành các chính sách mới phải được sự đồng thuận của người dân; quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh phải phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát triển của địa phương và khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước; các cơ chế, chính sách đặc thù phải bảo đảm tính tương đồng với các chính sách của một số thành phố lớn khác trong cả nước…

Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản 6695/UBND-THKH thống nhất đề xuất 8 chính sách trình Quốc hội ban hành, thuộc các lĩnh vực như: Đầu tư, tài chính, ngân hàng nhà nước (5 cơ chế, chính sách); đất đai (một cơ chế, chính sách); quy hoạch (một cơ chế, chính sách); lâm nghiệp (một cơ chế, chính sách).

Riêng đối với các đề xuất cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nghiên cứu, căn cứ điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh, phối hợp với Bộ Nội vụ để làm rõ sự cần thiết, xây dựng tiêu chí xác định cụ thể để xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành vào thời điểm thích hợp.

Thời gian dự kiến trình và thông qua Nghị quyết là tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV, theo quy trình một kỳ họp của Quốc hội.

Lê Sơn