(Chinhphu.vn) - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dấu mốc khẳng định chân lý chiến tranh xâm lược của các thế lực đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng.

Sáng 20/3, tại TP. Điên Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Nhà nước với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Theo Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (chủ trì Hội thảo), chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu mốc vàng, làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Marx-Lenin trong thời đại ngày nay - Chiến tranh xâm lược đế quốc nhất định bị thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công.

Chiến thắng Điện Biên Phủ càng khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần quyết định cho thắng lợi của Hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương, buộc thực dân Pháp phải công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.

Với tầm nhìn và tư duy mới, dựa trên những tư liệu tin cậy, được thẩm định, Hội thảo sẽ tiếp tục làm sâu sắc và sáng tỏ hơn những vấn đề về chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn và tài thao lược của Đảng; nghệ thuật chỉ đạo và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh để giành thắng lợi; đi sâu phân tích quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy chiến dịch, trong đó có vai trò của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Chỉ huy trưởng, kiêm Bí thư Đảng ủy Mặt trận; vai trò Đảng bộ các địa phương trong công tác chuẩn bị và thực hành kế hoạch tác chiến; sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang và nhân dân Tây Bắc với các chiến trường khác trong chiến dịch; làm rõ quá trình hình thành và liên minh chiến đấu ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp…

Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo, cho biết kết quả Hội thảo lần này, cùng với những kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được trong thời gian qua sẽ góp phần nhìn nhận, đánh giá một cách đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc và có sức thuyết phục về tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thùy Linh