(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2020, triển khai lấy ý kiến cử tri 40 xã, thị trấn. Kết quả, 40/40 đơn vị đều đạt trên 50% cử tri tán thành Đề án.

Trong đó, nhiều đơn vị có tỷ lệ cử tri tán thành cao như: Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 99,19%; thị trấn Kép, huyện Lạng Giang 99,04%; xã Tân An, huyện Yên Dũng 98,88%; xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 98,12%; xã An Lập, huyện Sơn Động 98,14%; thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 98,17%; Thắng Cương, huyện Yên Dũng 98,28%; thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 97,5%; xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang 95,59%...

Mời bạn đọc theo dõi Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại đây.

Tuệ Văn