(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Hà Nam vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Nam.

Theo đó, về việc sáp nhập xã Mỹ Thọ, xã An Mỹ vào thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tại xã Mỹ Thọ có 2.666/2.684 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,32%; tại xã An Mỹ, có 3.519/3.548 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,18%; tại thị trấn Bình Mỹ, có 4.122/4.126 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,9%. Về việc đặt tên đơn vị hành chính sau khi sáp nhập là thị trấn Bình Mỹ, tại xã Mỹ Thọ, có 2.663/2.684 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,21%; tại xã An Mỹ, có 3.517/3.548 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,13%; tại thị trấn Bình Mỹ, có 4.122/4.126 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,9%.

Về việc sáp nhập xã Nhân Đạo và xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân để hình thành xã mới, tại xã Nhân Hưng, có 2.995/3.073 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,5%; tại xã Nhân Đạo, có 3.061/3.145 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,33%. Về việc đặt tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập là xã Trần Hưng Đạo, tại xã Nhân Hưng, có 2.998/3.073 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,6%; tại xã Nhân Đạo, có 3.052/3.145 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97%.

Về việc sáp nhập xã Đồng Lý vào thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tại xã Đồng Lý, có 4.113/4.433 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 92,78%; tại thị trấn Vĩnh Trụ, có 4.131/4.210 cử tri ủng hộ. Về việc đặt tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập là thị trấn Vĩnh Trụ, tại xã Đồng Lý, có 3.750/4.433 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 84,59%; tại thị trấn Vĩnh Trụ, có 4.144/4.210 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,43%.

Về việc sáp nhập 3 xã Tiên Phong, Châu Sơn, Đọi Sơn để hình thành xã mới, tại xã Châu Sơn, có 2.544/2.581 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,57%; tại xã Đọi Sơn, có 4.652/4.670 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,61%; tại xã Tiên Phong, có 2.358/2.364 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,75%. Về việc đặt tên đơn vị hành chính sau khi sáp nhập là xã Tiên Sơn, có 9.557/9.615 cử tri 3 xã ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,4%.

Đa số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam ủng hộ các phương án sáp nhập trên.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Nam tại đây.

Tuệ Văn