(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo, đối với việc sáp nhập thị trấn Tân An và xã Quế Bình để thành lập thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, có 4.256/4.681 cử tri thị trấn Tân An và xã Quế Bình ủng hộ, đạt tỷ lệ 90,92%.

Đối với việc sáp nhập xã Quế Cường và xã Phú Thọ để thành lập xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, có 5.690/7.020 cử tri 2 xã này ủng hộ, đạt tỷ lệ 81,05%.

Việc sáp nhập xã Ninh Phước và xã Quế Ninh để thành lập xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, có 4.472/4.735 cử tri hai xã ủng hộ.

Về việc thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, theo báo cáo, có 5.376/5.417 cử tri xã Hương An ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,24%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tại đây.

Tuệ Văn