(Chinhphu.vn) – Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập ấp Phước Hội thuộc xã Long Khánh vào xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã được đa số cử tri ủng hộ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh đã triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập ấp Phước Hội thuộc xã Long Khánh vào xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ Đề án, UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri về Đề án. Cụ thể, đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri tại từng ấp trên địa bàn xã Long Khánh và xã Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải. Kết quả như sau:

Tại xã Long Khánh, tổng dân số: 8.552 người; tổng số cử tri: 6.848 người; số cử tri tham gia ý kiến: 5.277 người, đạt tỉ lệ 77,06%; số cử trí tán thành: 5.277 người, đạt tỉ lệ 77,06% (so với tổng số cử tri); số cử tri không tán thành: 0.

Tại xã Ngũ Lạc, tổng dân số: 18.499 người; tổng số cử tri: 12.802 người; số cử tri tham gia ý kiến: 12.134 người, đạt tỉ lệ 94,78%; số cử tri tán thành: 11.916 người, đạt tỉ lệ 93,08% (so vói tổng số cử tri); số cử tri không tán thành: 218 người, đạt tỉ lệ 1,70% (so với tổng số cử tri).

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập ấp Phước Hội thuộc xã Long Khánh vào xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh không làm phát sinh đơn vị hành chính mới và không gây biến động về tổ chức bộ máy của chính quyền các cấp; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh, đảm bảo cho chính quyền các cấp thuận lợi hơn trong quản lý lãnh thổ và dân cư, đặc biệt là đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập ấp Phước Hội thuộc xã Long Khánh vào xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tại đây.

Tuệ Văn