(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phù Cát tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian lấy ý kiến cử tri: Từ ngày 13/6 – 15/6/2020. Kết quả, có 10.490/10.490 cử tri tham gia lấy ý kiến. Có 10.277 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 97,97%.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Tuệ Văn