(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập thị trấn Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Theo công văn của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đã xây dựng Đề án thành lập thị trấn Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở nguyên trạng xã Long Hiệp thuộc huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi và đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án.

Kết quả cụ thể như sau: Tổng số cử tri trực tiếp tham gia lấy ý kiến là 2.935/3.327 cử tri. Số cử tri đồng ý là 2.931 cử tri, đạt tỷ lệ 88,1% so với tổng số cử tri trên địa bàn; số cử tri không đồng ý: 4 cử tri, chiếm tỷ lệ 0,12% so với tổng số cử tri trên địa bàn.

Tuệ Văn