(Chinhphu.vn) - Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, UBND Thành phố vừa ban hành quyết định triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.


Đà Nẵng sẽ rà soát, cắt giảm 100% dự án không nằm trong quy hoạch và tạm dừng các hạng mục chưa hiệu quả. Ảnh VGP/Mai Vy

Trong đó, Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát, cắt giảm 100% dự án không nằm trong quy hoạch và tạm dừng các hạng mục chưa hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư, qua đó, không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với nguồn nhân lực, Đà Nẵng phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,5% so với số biên chế được giao. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Đồng thời, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi liên quan đến hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Đà Nẵng cũng yêu cầu sắp xếp lại các khoản chi tiêu liên quan đến sử dụng xe công, xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí.

Đối với các khoản chi tiêu liên quan đến công tác lễ tân, Thành phố yêu cầu các đơn vị tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào; không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học không khả thi, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lắp, kém hiệu quả để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án thiết yếu.

UBND Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các hội đoàn thể đẩy mạnh công khai trong thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đặc biệt là công khai xử lý các hành vi lãng phí.

Mai Vy