(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/2, TP. Đà Nẵng sẽ thí điểm sử dụng dữ liệu nhân khẩu, hộ khẩu điện tử thay thế sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 14/1, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản thống nhất phương án thí điểm sử dụng dữ liệu nhân khẩu, hộ khẩu điện tử thay thế sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính.

Việc thí điểm này nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước, đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các quận, huyện, phường xã thí điểm trên 28 thủ tục hành chính cấp quận huyện, xã phường, từ ngày 1/2 đến ngày 1/5.

Giao UBND các quận huyện, phường xã sử dụng dữ liệu nhân khẩu, hộ khẩu khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ một cửa của công dân có yêu cầu thành phần sổ hộ khẩu, như sau: Công dân nộp hồ sơ; công chức tiếp nhận/ xử lý hồ sơ điền số chứng minh nhân dân của công dân vào phân hệ tra cứu được cấp quyền (trên phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khẩu) để tra cứu, xác nhận thông tin hộ khẩu. Nếu thông tin tra cứu trùng khớp với việc khai báo trong các thành phần hồ sơ khác, công chức xử lý hồ sơ thực hiện giải quyết tiếp hồ sơ như trường hợp được cung cấp sổ hộ khẩu (hoặc bản sao hợp lệ). Công chức xử lý hồ sơ thực hiện việc in thông tin nhân khẩu, hộ khẩu có được trên phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khẩu để lưu hồ sơ, thay cho bản sao sổ hộ khẩu.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Nội vụ đánh giá tính hiệu quả việc triển khai phương án thí điểm trên và đề xuất quy định cụ thể trong thành phần hồ sơ để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2019.

Sở TT&TT có trách nhiệm bổ sung các tính năng cần thiết trên phần mềm Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu để thực hiện; tổng hợp và xử lý các đề xuất phát sinh.

UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo, đôn đốc công an các quận, huyện, phường, xã thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, bảo đảm dữ liệu trên phần mềm chính xác và cập nhật kịp thời.

UBND các quận, huyện, phường, xã có nhiệm vụ đề xuất danh sách cán bộ chuyên môn sử dụng phần mềm gửi Sở TT&TT để phân quyền sử dụng; phản ánh những trường hợp sai, thiếu dữ liệu (nếu có). Phối hợp với Công an Thành phố đôn đốc, nhắc nhở cơ quan công an địa phương thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và cập nhật dữ liệu đầy đủ, kịp thời.

Lưu Hương