(Chinhphu.vn)- Ngày 3/1, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Hội thảo nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cơ quan Trung ương và thành phố, đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nội dung Đề án.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đã đồng ý chủ trương cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ngày 29/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quy định về thí điểm chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 tới.

Theo đó, trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án, Đà Nẵng đưa ra 2 phương án thí điểm mô hình chính quyền đô thị gồm:

Phương án 1: Chính quyền địa phương ở TP. Đà Nẵng là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; chính quyền địa phương ở các quận, huyện, phường, xã là UBND (tổ chức 1 cấp chính quyền thành phố và 2 cấp hành chính quận, huyện và phường, xã).

Phương án 2: Chính quyền địa phương ở TP. Đà Nẵng, quận, huyện, và xã là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận tại TP. Đà Nẵng là UBND phường (đây là phương án đã được lựa chọn thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội).

Tại hội thảo, đa số ý kiến đại biểu đồng tình việc thí điểm xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng theo phương án 1.

Kết luận tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị Tổ biên soạn đề án tiếp thu đầy đủ, làm rõ thêm các nội dung; phương án tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, nội dung cơ chế, chính sách đặc thù phân cấp, phân quyền quản lý giữa Trung ương và TP. Đà Nẵng. Đặc biệt tiếp tục bổ sung đánh giá tác động của việc triển khai mô hình chính quyền đô thị và phân cấp, uỷ quyền về cơ chế, chính sách, sự phát triển kinh tế-xã hội và công tác quản lý nhà nước tại TP. Đà Nẵng.

Ông Trương Quang Nghĩa đề nghị UBND Thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án để báo cáo, trình Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương, trên cơ sở đó để Quốc hội xem xét, ban hành thông qua nghị quyết cho Đà Nẵng thực hiện thí điểm chính quyền đô thị.

Lưu Hương