(Chinhphu.vn) - Chính quyền đô thị cần hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn, bên cạnh đó hiệu lực quản lý, điều hành KTXH của chính quyền địa phương phải thống nhất, tập trung, hiệu quả hơn.

Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chính quyền đô thị. Ảnh VGP/Thế Phong

Thực hiện yêu cầu của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về thí điểm chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và TPHCM, sáng 12/9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo góp ý Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng.

Dự thảo Đề án chính quyền đô thị thành phố (TP) gồm có: Cơ quan đại diện nhân dân (HĐND) và cơ quan hành chính cấp TP. Tại các cơ quan hành chính trung gian, vai trò giám sát của HĐND được thay thế bằng hoạt động giám sát của đại biểu HĐND theo địa bàn.

Mục tiêu hướng đến của Dự án là hoàn thiện hệ thống chính quyền đô thị ở địa phương với cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP và các hoạt động, nhu cầu của công dân trong điều kiện hội nhập, phát triển ngày một mạnh mẽ.

Lộ trình đề xuất thực hiện gồm 3 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2016. Mô hình đề xuất gồm có cơ quan đại diện nhân dân TP (không tổ chức HĐND cấp huyện, xã) và 3 cấp chính quyền là UBND TP, UBND quận, huyện và UBND phường xã.

Với mô hình này, HĐND TP là cơ quan do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực hiện chức năng quyết nghị những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển KTXH, đồng thời thực hiện chức năng giám sát thực hiện Nghị quyết và hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn TP.

HĐND TP cũng có thêm một số nhiệm vụ ngoài 41 nhiệm vụ hiện hành quy định. Mô hình tổ chức gồm có thường trực HĐND, tiếp theo là 4 ban (kinh tế ngân sách, văn hóa-xã hội, pháp chế, đô thị), số lượng đại biểu tăng từ 50 (như hiện nay) lên khoảng 70-80 người.

Theo ông Đặng Cộng Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cơ cấu tổ chức chính quyền đô thị sẽ có điểm mới là gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, tiếp theo là ủy viên thư ký thay cho các ủy viên là thủ trưởng cơ quan chuyên môn hiện nay. Ủy viên thư ký chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp và truyền đạt ý kiến kết luận của UBND TP, chỉ đạo công tác phối hợp UBND TP với các cơ quan chuyên môn...

Đối với chính quyền cấp huyện và xã thì số lượng nhiệm vụ thực hiện cũng sẽ được tinh gọn, hợp lý. Đây chính là cơ sở quan trọng để tinh gọn bộ máy và số lượng biên chế để thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước các cấp, tiết kiệm được chi phí thời gian, chi phí cơ hội, người dân được hưởng lợi trực tiếp.

Giai đoạn 2 của chính quyền đô thị Đà Nẵng triển khai từ năm 2016-2021. Trong giai đoạn này vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của HĐND TP không đổi, tuy nhiên tổ chức và hoạt động của chính quyền có sự thay đổi.

Cụ thể, bộ máy cơ quan hành chính sẽ được giảm bớt UBND cấp quận, huyện, chỉ còn lại UBND cấp phường, xã do Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm trực tiếp. Bên cạnh đó, để phù hợp với đặc điểm, tính chất quản lý đô thị thời kỳ mới, sẽ nghiên cứu thành lập thêm một số tổ chức như Thanh tra đô thị, Sở ứng phó tình trạng khẩn cấp, Quỹ phát triển đô thị…

Giai đoạn 3 từ năm 2021 trở đi. Lúc này, tổ chức và hoạt động của HĐND TP cơ bản giống giai đoạn 2, tuy nhiên bộ máy sẽ được kiện toàn. Về phía cơ quan hành chính, sẽ không tổ chức thành UBND TP như giai đoạn 2 mà chuyển sang cơ chế thị trưởng. Thị trưởng do cử tri TP bầu trực tiếp hoặc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Đối với cấp phường sẽ được thực hiện theo cơ chế Phường trưởng do Thị trưởng bổ nhiệm trực tiếp.

Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng chính quyền đô thị cần hướng điến việc phục vụ người dân tốt hơn, bên cạnh đó hiệu lực quản lý, điều hành KTXH của chính quyền địa phương phải thống nhất, tập trung, hiệu quả hơn. Yêu cầu đầu tiên của mô hình chính quyền đô thị là giảm tầng nấc trung gian (bỏ chính quyền cấp huyện). Theo ông Tiếng, Đà Nẵng có đủ điều kiện để thực hiện chính quyền đô thị.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan TP Đà Nẵng đã tập trung cho ý kiến về một số vấn đề như: tính cấp thiết, cần thiết việc xây dựng chính quyền đô thị Đà Nẵng; những vướng mắc trong mô hình chính quyền hiện nay; các vấn đề cơ bản về chính quyền đô thị như định hướng, nội dung cơ bản, về thiết kê mô hình chính quyền đô thị của thành phố; về tổ chức, cơ chế hoạt động của HĐND, của UBND các cấp, và mộ máy của các cơ quan chuyên môn.

Sau hội nghị này, UBND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức hội thảo quy mô lớn hơn với sự tham gia của các cơ quan, các chuyên gia. Việc ý kiến đóng góp về Đề án chính quyền đô thị Đà Nẵng sẽ hoàn thành trước tháng 10/2013 để báo cáo với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, đồng thời xin ý kiến của các cơ quan Đảng và Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện đề án trước khi trình lên Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Thế Phong